Uttalelse om Kjølberggata 31

Skrevet av Kampen Vel og Kampenhistorielag 11. desember 2015. Publisert i Fra styret, Nyheter

Brinken Brinken og KjølberggataPlan- og bygningsetaten

Kjølberggata 31 – Høringsuttalelse til planforslag til offentlig ettersyn

Kampen vel og Kampen historielag er sterkt imot at Kjølberggata 31 omreguleres til bolig, forretning, kontor og bensinstasjon, som foreslått. Vi mener bygget fortsatt i hovedsak skal være et kontorbygg, og er mot at bygget endres, med stor vekt på boliger. Kampen vel og Kampen historielag mener påbygg av to etasjer er helt uakseptabelt.

Høringsuttalelse til Kampengata 18

Skrevet av Styret 21. juli 2015. Publisert i Fra styret, Nyheter, Om Kampen

Kampengata 18 Kampengata 18Kampen Vel og Kampen historielag har laget en felles høringsuttalelse til planutkastet. Vi har uttalt oss både om konsekvensene på  Kampen, og om generelle sider ved planen. Et hovedmoment er at vi krever at Kampen må reguleres til hensynsone bevaring. Du kan lese hele høringsuttalelsen her:

150707 Klage rammetillatelse Kampengata 18

Finn Alsos er død

Skrevet av Gunnar Brunborg og Lasse Solberg 20. juni 2015. Publisert i Nyheter

Finn AlsosHurdalgate 3.Finn Alsos døde onsdag etter lang tids sykdom. Finn bodde på Kampen i 42 år, og her har vært en synlig og svært godt likt mann. Men Finn var født på Andenes i 1946. Han utdannet seg til keramiker og kunsthåndverker. Han studerte ved Kunsthøyskolen i Wroclaw, Polen 1972–73, tok diplomeksamen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo i 1974, og han hadde studieopphold ved State Academy of Fine Arts, Istanbul i 1978–79

Snublestener i Kjølberggata 11

Skrevet av Ragnhild Hoel og Lasse Solberg 3. juni 2015. Publisert i Historiske Kampen, Kampianere, Nyheter, Om Kampen

MinnemarkeringStolpesteineneMandag 1. juni kl 9.45 ble det i regi av Jødisk Museum i Oslo lagt ned “snublesteiner” – minnesteiner i messing – i fortauet utenfor Kjølberggata 11, der den jødiske familien Wainer bodde.  De drev frukt-og grønnsakbutikk i Hagegata 41. Barna Johnny Moritz og Pauli Anna var 22 og 17 år gamle i 1942. Hele familien ble drept i Holocaust etter deportasjon til Tyskland.

Kampendagene 2015

Skrevet av Lasse Solberg 3. juni 2015. Publisert i Kampianere, Nyheter, Om Kampen

Kampendagene 2015Rob Waring og Hege Loftfjell Kampenprisen 2015Været var ikke det beste da Kampendagene åpnet sist fredag. Men mange nysgjerrige beboere i Nittedalsgata kom ut på værandaene sine, da Kampen janitsjar toget inn på plassen foran Bydelshuset. Et “partytelt” var satt opp i gata, og det viste seg å være nødvendig.

Høringsuttalelser Jordal og Kampengata 18

Skrevet av Styret 12. april 2015. Publisert i Nyheter

Uttalelse til planprogram Jordal

 

Merknader til innsendt rammesøknad vedr. rivning, rehabilitering og nybygg. Boliger – Kampengata 18

Kampen gata 18 inngår i et kvartal med verneverdige bygninger. Med unntak av to industribygg fra 1940/50-tallet er bygningene på Byantikvarens gule liste. Den dominerende delen av bygningsmassen i kvartalet består av mindre trehus fra 1870-tallet. Byantikvaren har ifm tidligere planer for eiendommen, stilt krav på bakgrunn av områdets historiske forankring: «Kvartalet med unntak av den aktuelle eiendom utgjør et helhetlig lavt trehusmiljø  med forstadens opprinnelige struktur som i stor grad er intakt. Når næringseiendommen tenkes avviklet for næring, bør denne rammen være førende for strukturelle endringer og dimensjonering…

Høstprogram 2014

Skrevet av Styret 9. september 2014. Publisert i Møter, Nyheter

 Velkommen til Kampen historielags arrangementer i Kampen Bydelshus høsten 2014.

TORSDAG 9. OKTOBER 2014 KL 19.00 I BISTROEN, BYDELSHUSET

Kampen tar opp kampen

Skrevet av Lasse Solberg/Arne Kristiansen 28. august 2014. Publisert i Historiske Kampen, Nyheter

VandringFortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Kampen Vel og historielaget inviterte til vandring og møte i går. Det var meget Vandring Ullensakergata Robert L 2014populært og ca 80 stykker møtte opp utenfor kirken. Vandringen ble ledet av Arne Kristiansen fra historielaget og arkitekt Robert Lorange. Første stopp var ved Normannsgata 37. Det første store slaget stod her på begynnelsen av 70-tallet. Huset var i en elendig forfatning og skulle rives, som så mange av de gamle trehusene på Kampen. Men protestene og aksjonene førte fram, og i dag er det et flott hus som troner på høyden av Ullensakergata. Arne K fortalte om bakgrunnen for navnet Kampen. Er det fra en kampestein, formen kan jo stemme eller fra øvelsesplassen for de militære, Campement fra fransk. De lærde strides.

Neste stopp var på en tomt som er klar for bygging i bakken i Ullensakergata. Her var det som ofte ellers klage fra naboer på det nye huset som vil ta utsikten fra mange. Alle på Kampen vil ha utsikt ut over byen, men det er kanskje ikke mulig? Vi stoppet så utenfor Omsorg+. Robert L mente huset var for dominerende der det ligger på hjørnet ved Nannestadgata, men for mange av de eldre som bor der er vel ikke det noen stor sak, at det er for stort?

Tar opp Kampen!

Skrevet av Styret 23. august 2014. Publisert i Historiske Kampen, Nyheter

Normannsgata 2014Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus arrangerer, i samarbeid med Kampen Historielag og Kampen Vel en vandring og møteNormannsgata på Kampen/ Kampen Bydelshus. Følgende er å finne på deres hjemmeside:Onsdag 27. august står Kampen på vår agenda.Byvandring fra Kampen kirke kl. 18.00 med påfølgende debatt på Kampen Bydelshus fra kl. 19.30.

Den gamle forstaden Kampen lever stadig uten en bevaringsplan. Dette unike, sammensatte området på høyden over Oslo fortjener en mer sikker fremtid. Sammen med Kampen historielag og Kampen Vel inviterer vi til både vandring og debatt. Med lokale entusiaster og representanter fra Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten vil vi diskutere mulige fremtidsscenarior for området. Vandringen starter på kirketrappa kl. 18.00 og debatten settes i gang ca. kl. 19.30 i Kampen Bydelshus.

Oslo mot 2030

Skrevet av Styret 11. august 2014. Publisert i Nyheter

Her er Kampen vel og Kampen historielags kommentarer til kommuneplanen for Oslo mot 2030 på siden til Kampen Vel og her Høringsplan 2014

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.