Kampen tar opp kampen

Skrevet av Lasse Solberg/Arne Kristiansen 28. august 2014. Publisert i Historiske Kampen, Nyheter

VandringFortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Kampen Vel og historielaget inviterte til vandring og møte i går. Det var meget Vandring Ullensakergata Robert L 2014populært og ca 80 stykker møtte opp utenfor kirken. Vandringen ble ledet av Arne Kristiansen fra historielaget og arkitekt Robert Lorange. Første stopp var ved Normannsgata 37. Det første store slaget stod her på begynnelsen av 70-tallet. Huset var i en elendig forfatning og skulle rives, som så mange av de gamle trehusene på Kampen. Men protestene og aksjonene førte fram, og i dag er det et flott hus som troner på høyden av Ullensakergata. Arne K fortalte om bakgrunnen for navnet Kampen. Er det fra en kampestein, formen kan jo stemme eller fra øvelsesplassen for de militære, Campement fra fransk. De lærde strides.

Neste stopp var på en tomt som er klar for bygging i bakken i Ullensakergata. Her var det som ofte ellers klage fra naboer på det nye huset som vil ta utsikten fra mange. Alle på Kampen vil ha utsikt ut over byen, men det er kanskje ikke mulig? Vi stoppet så utenfor Omsorg+. Robert L mente huset var for dominerende der det ligger på hjørnet ved Nannestadgata, men for mange av de eldre som bor der er vel ikke det noen stor sak, at det er for stort?

Alle gikk så videre til Brinken 55. Huset, som Terje Berner eier og har restaurert så fint, er ett av de få husene som er igjen etter den hyggelige trehusbebyggelsen i Brinken. Folk fra Kampen kjempet imot rivningen, men tapte og alt forsvant tidlig på 80-tallet. Vi kunne alle se begynnelsen på det siste byggeprosjektet da vi gikk opp trappa til Kampen Park. Og det var ikke noe pent syn, men nye tider og prosjekter kommer også til oss på Kampen.

VandringTrappa 2014

 

 

 

 

Med lokale entusiaster og representanter fra Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten ble det så debatt i Storsalen i Kampen Bydelshus.. Utgangspunktet var Oslo mot 2030. (Se under på denne siden). Den ble ledet av Lars Roede tidligere leder for Oslo bymuseum og arkitekt. Hovedinnlegget var ved Even Smith Wergeland fra Byantikvaren. I panelet satt også Tommy Grotterød fra Kampen Vel, Espen Ophaug fra Oslo Venstre og Harald Nissen fra Miljøpartiet De Grønne. Temaet vekker stor interesse; mer enn 70 mennesker deltok på møtet i storsalen en nydelig sensommerkveld.

Mye av diskusjonene dreide seg om hvorvidt Kampen i utkastet til Kommuneplan gir Kampen, med sitt mangfoldige miljø, godt nok vern. Det ble tatt til ordet for at Kampen må gis status som hensynssone.

Med et aktivt og engasjert publikum fikk politikerne mye å bryne seg på, og vi er glade for at vi endte med konklusjonen- samarbeid! For at Kampen skal få et reelt og godt vern må vi samarbeide og finne en felles og tydelig stemme!

Kampen Vel sendte inn et forslag til en resolusjon og den ble godkjent av en enstemmig sal:

Kampens framtid – Resolusjon:

Kampen innehar unike historiske kvaliteter og varierte, levende bomiljøer av høy kvalitet. Kampen har i dag ikke tilstrekkelig vern til å ivareta disse kvalitetene.

  • Vi krever at Kampen reguleres til hensynsone bevaring, slik at Kampens historiske kvaliteter og varierte bomiljøer ivaretas for framtida. Retningslinjer for nybygg og bevaring må ta utgangspunkt i eksisterende bebyggelse. Vi vil ha presise bestemmelser – kvartal for kvartal – for bygningsvolum og byggehøyder – både ved ombygg og nybygg.

    • Vi er kritiske til den befolkningsveksten utkastet til kommuneplan legger som premiss. Veksten må ikke gå på bekostning av bevaring av historiske verdier og kvalitativt gode bomiljøer.

    • Beboernes medvirkning i plan- og byggesaker må sikres. Vi går i mot unntak fra reguleringsplan, slik utkastet til kommuneplan legger opp til. Vi skal fortsatt kunne påvirke utviklingen i eget nærmiljø.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.