Vedtekter

Stiftet 25. oktober 1986

 1. Lagets formål er å samle inn materiale som kan bidra til å kaste lys over bydelens historie, og å arbeide for å skape interesse for å spre kunnskap om dette emnet.
 2. Alle som vil arbeide for – eller støtte, lagets formål kan bli medlemmer ved å betale fastsatt årskontigent. Kontigenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
 3. Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, og innen utgangen av april måned hvert år. På årsmøtet skal styret legge fram revidert regnskap og årsmelding, samt budsjett for kommende år.
 4. Årsmøtet velger styre bestående av: leder – nestleder – sekretær – kasserer – styremedlem. Årsmøtet velger også to (2) vararepresentanter samt revisor.
 5. Tilslutning til Landslag for Historielag e.l. sammenslutninger bestemmes av årsmøtet.
 6. Vedtak om eventuell oppløsning av historielaget kan bare gjøres ved lovlig innkalt årsmøte, og da med 2/3 flertall.
  Historielagets eiendeler skal i slikt tilfelle overføres og anvendes til bruk i det lokale kulturmiljø etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med vanlig flertall.
 7. Dersom styret eller 1/3 av gyldige medlemmer krever det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
  Vedtektsendringer kan bare foretas ved lovlig innkalt årsmøte og med 2/3 flertall.

 

Disse vedtektene ble vedtatt på Kampen Historielags første ordinære årsmøte den 23. mars 1987.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.