Innlegg tagget med ‘Bøgata’

En liten gutt ifra Kampen

Skrevet av Tore Sørli 25. september 2013. Publisert i Kampianere

Nicolai Heiestad (1923)Heiestad og Odd Bang-HansenI 1949 mottok Tiden Norske Forlag et manuskript fra Nicolai Heiestad. Det var “En liten gutt ifra Vaterland”. Da var Heiestad sterkt plaget av sykdom og det var bare uknekkelig viljestyrke som gjorde at han fikk fullført boka. Få dager etter at han fikk vite at boka skulle utgis, døde Nicolai Heiestad 81 år gammel.

Sommeren 1949 fulgte han forlagets konsulent på gamle tomter på Kampen. I boka er disse bildene med. Den fattige skomakeren som var farens hans, eide ikke engang en seng, de bodde i kjellere og i kott. De sultet hver dag, men den lille gutten brukte øynene sine, han slukte hvert hus, hver liten rønne, fasader og gårdsrom. Boka er blitt et enestående dokument fra Oslos fattige bydeler i 1870-80 årene.

Allums melkebutikk i Bøgata 24

Skrevet av Gro Aschim 23. juli 2013. Publisert i Historiske Kampen

Allums melkebutikk i Bøgata Bøgata med Allums melkebutikkMelkebutikken i Bøgata 24 tidlig på 1950-tallet. Bildet er fra en demonstrasjon av Frionor-produkter, og husmødrene følger nøye med. Til høyre i bakgrunnen sees eierne av butikken, Elin og Walter Allum.

Hjørnebygningen i Bøgata 24 ble bygd i 1877 av overrettssakfører Schibsted, en av den tidens boligspekulanter. Branntaksten fra 1884 viser at gården var solgt videre til handelsborger N. C. Westberg, som eide gården frem til ca. 1900 da kjøpmann Franz Allum overtok. Eiendommen var på det tidspunkt taksert til kr. 27.200.

Pers Rep

Skrevet av Karin Hansen 22. juli 2013. Publisert i Kampianere

Min mann Per Hansen begynte med verkstedet i Ullensakergaten etter at han i mange år hadde vært ansatt i Drosjeeiernes Felleskjøp i Trondheimsveien. Han kalte verkstedet Per’s Rep. Jobben var å montere takstameter og radioer i biler.

Jeg hjalp til med kontorarbeid og det var veldig trivelig, skal jeg si dere! Det var kaffe og skravling mens kundene ventet. Mange kom innom bare for å snakke.

Clara og butikken i Bøgata 2

Skrevet av Lasse Solberg 26. januar 2013. Publisert i Kampianere

Bøgata 2 - Holm Kolonial ca 1960Clara Ness (2012)Det er en sprek dame på 93 år som tar i mot oss hjemme i Bøgata 2. Clara Ness bor fremdeles i annen etasje over butikken som hun drev sammen med mannen Johan Holm Ness frem til 1969. Synet har begynt å svikte henne nå, men hukommelsen og hørselen er det ingenting i veien med.
Med en oppvekst på Gulskogen ved Drammen med en far og fire søsken, hadde hun en drøm, drømmen om Oslo.

Bydelshuset feirer seg selv

Skrevet av Lasse Solberg / Robert Lorange 26. november 2012. Publisert i Møter

Terje Berner med plakaten for Bydelshusets stiftelsesmøte (2012)Kafé Lars (1986)Kampen bydelshus er 30 år 1.12.2012 og markerer det med en feiring i Storsalen kl 1800.Det vil bli vist lysbilder fra starten og frem til i dag. Det blir musikk og dans og salg av mat, vin og øl… Gratis adgang for alle. Til venstre ser vi Terje B med plakaten fra stiftelsesmøte 1.12.1982.

Robert Lorange skrev om Bydelshusets historie i kalenderen for 1991.

Alltid beredt i 60-årene

Skrevet av Bjørn H. Syversen (Bjørg Syversen, f. Berg Larsen) 30. oktober 2012. Publisert i Kampianere

Bjørg Berg Larsen, Mary Østensen og Torill Berg LarsenFotografiet er tatt utenfor Bøgata 10 ca 1960 og viser tre speiderjenter på vei til pinseleir. Fra venstre står Bjørg Berg Larsen, Mary Østensen og Torill Berg Larsen med sine ”ferdigpakkede” sykler. Speidergruppa, 26. Oslo KFUK, hadde møter hver uke i Menighetshuset på Kampen. Det var fire patruljer med fem jenter i hver. I tillegg var det en egen gruppe for de yngste – meisene – jenter mellom sju og ni år. Speidergruppa disponerte en hytte som het Nybråten, i Svartskog. Dit var det noen helgeturer i året. Ellers gikk søndagsturene ofte til steder i Østmarka. Bildet viser starten på en tur til pinseleir i et område ved Sarabråten. Av jentene på bildet var Bjørg i maur-, mens Mary og Torill hørte til i beverpatruljen.

To gode venninner i Bøgata

Skrevet av Berit Andersen 1. oktober 2012. Publisert i Kampianere

Greta Røss og Berit Andersen (1950)Bildet er tatt på gårdsplassen til Bøgata 5. Det er antagelig tatt i 1950/51 og viser Gretha Røss og Berit Andersen født i 1945 og 46. Bak ser vi bilen til familien Røss, en Ford Taunus.

Vi er begge vokst opp i Bøgata 5 og flyttet først i 1970 og 72. Kampen og Bøgata 5 var et bra sted å vokse opp. I tillegg til gårdsplassen var det en stor have som vi barna lekte i både sommer og vinter. Det var ofte flere barn som lekte her. Om sommeren var det skattejakt med 2 lag, vi lekte også gjemsel , blekkboksen går og dukkelek i Lysthuset. Vi fikk bruke gårdsplassen, haven og uthuset. Noen ganger var flere av de voksne ute for å se på oss. Om vinteren laget vi akebane gjennom hele haven.

Filips gate

Skrevet av Erik O. Melvold 26. juni 2012. Publisert i Historiske Kampen

Filips gate (1981)Filips gate (2009)Hvis en rusler opp Bøgata fra Kampengata kommer man til en liten gatestump som går inn til høyre. Det er Filips gate, en idyll midt på Kampen. Før 1878 lå Kampen i Aker, som en form for “fristad”. Mesteparten av trehusbebyggelsen stammer fra 1869- 1870 årene. Etter innlemmelsen i Christiania måtte alt bygges i mur.

Minner fra Bøgata

Skrevet av Stig Berg 13. juni 2012. Publisert i Historiske Kampen

Skedsmogata 12 (1936)Bøgata, Kampen på 1930-talletBøgata strekker seg fra Normannsgata til Kampens park, og den har lange aner som en av Kampens hovedgater. Det var tidligere en utpreget handlegate, fylt av gamle dagers folkeliv og småforretninger. Opp til 1950 årene var det på strekningen Kampen kirke – Kampens park 17 butikker, et trykkeri, et renseri, en kjemisk fabrikk, et bakeri, en brenselsforretning (koksbu), et mek. verksted og 2 bedehus, i tillegg til Kampen kirke. Hoveddelen av butikkene var melkebutikker, kolonialbutikker og tobakksbutikker, men det var også 2 trikotasjeforretninger, en blomsterbutikk, en jernvarehandel og en bilrekvisitabutikk.

Hundekjøreren fra Oscarville

Skrevet av Karin Hansen 2. september 2011. Publisert i Kampianere

Oscar Samuelsen med døtrene Julia og AliceBibelen til Oscar SamuelsenOscar Samuelsen var født på Kampen i 1877. Barndomshjemmet var Bøgata 6. Det var i alt seks søsken og alle gikk på Kampen skole. Oscar var skoleflink og fikk i 4. klasse en premie av kong Oscar 2, en bibel, for sine gode karakterer. Lærer Lie ville at han skulle utdanne seg til lærer, men det hadde ikke Oscar lyst til. Han reiste – som mange andre – ut 25 år gammel. En kjærlighetssorg gjorde det også lett for Oscar å forlate Kampen.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.