Bøgata 32

Skrevet av Vidar Johansen 1. juli 2009. Publisert i Historiske Kampen

Bøgata 32Dette huset, med sin flotte fasade, er et spesielt hus som sikkert de fleste har lagt merke til. Fasaden har imidlertid sin egen historie. Huset ble oppført i begynnelsen av 1890-årene med en enklere fasade enn dagens.Det var August Helmer Andersson som opprinnelig fikk huset oppført. Han startet i 1875 bedriften A.H. Andersson & Co. Armaturfabrikk i Normannsgata 47, der hvor Tyrili holder til i dag. Andersson kom til Kristiania fra Uddevalla noen år tidligere og var en driftig kar. Fra folketellingen i år 1900 kan vi se at August, kona Hulda og 2 sønner bor i Bøgata 32 i tillegg til 2 andre familier. Totalt 12 personer.

I 1919 blir det søkt om riving av gården med begrunnelse for siden å kunne bygge større og helt ut mot gaten. Årsaken er at bedriften trenger husrom for sine arbeidere. Sundhetskommisjonen fatter så beslutning om at dispensasjon fra bygningsloven § 30.7 ikke blir innvilget. Etter dette avslaget blir det sendt en ny søknad om innredning av loft til beboelse samt endring av fasade og takkonstruksjon. Dette innvilges og huset blir bygget om til slik vi kjenner det i dag. I 1923 ble garasjen bygget og i 1969 fikk huset innlagt bad og wc.

Bøgata fra parkenBøgata ligger på Kampen i Oslo. Bøgata går fra Normannsgata til Ensjøveien. I 1897 ble gata oppkalt etter en løkke som het Bøløkka. Gatas nedre del følger den gamle oppkjørselen til løkka. Den nordlige delen av gaten går gjennom Kampen park.

Tagger:

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.