Minner fra Bøgata

Skrevet av Stig Berg 25. november 2007. Publisert i Historiske Kampen

Bøgata, Kampen på 1930-talletBøgata strekker seg fra Normannsgate til Kampen park, og den har lange aner som en av Kampens hovedgater. Den var tidligere en utpreget handlegate, fylt av gamle dagers folkeliv og småforretninger.

Opp til 1950-årene var det på strekningen Kampen kirke – Kampen park 17 butikker, et trykkeri, et renseri, en kjemisk fabrikk, et bakeri, en brenselsforretning (koksbu), et mekanisk verksted og to bedehus, i tillegg til Kampen kirke. Hoveddelen av butikkene var melkebutikker, kolonialbutikker og tobakksbutikker, men det var også to trikotasjeforretninger, en blomsterbutikk, en jernvarehandel og en bilrekvisitabutikk.

Bøgata hadde i gamle dager et yrende folkeliv. Folk sto både i og utenfor butikkene og pratet på handlerunden sin, og bildet gir et godt inntrykk av stemingen i gata en sommerdag. I husrekken til venstre i bildet lå blant annet Kampens minste tobakksforretning. Med to kunder var butikken stapp full, og nestemann måtte vente i trappa. Det var svært få nyetableringer i gata. De butikklokalene som var i drift i femtiårene, hadde stort sett vært i drift siden forrige århundre. Butikkene var i hovedsak små familieforetak, mann-og-kone-bedrifter, og de var ikke akkurat preget av hyppige eierskifte.

Bøgata 2008Bøgata fremstår i dag uten mange forandringer. De fleste bygningene er rustet opp og er i bedre stand i dag enn for 40 år siden. Den eneste store forandringen er det store OBOS-bygget fra ca. 1970 som ligger på hjørnet Bøgata/Skedsmogata. Her lå et renseri, med Kristi menighet i bakgården. Renseriet gikk i lufta etter en eksplosjon en vinternatt i 1961. Brannen var voldsom, og en av de mest truende for trehusbebyggelsen på Kampen, men skaden ble begrenset til denne ene eiendommen.

I dag er dagliglivet i gata langt mindre fremtredende enn på bildet fra 1930-tallet. Sammenslåingen av leiligheter gjør at det i dag bor vesentlig færre mennesker i Bøgata, som også på resten av Kampen, enn i gamle dager. De fleste butikkene ble lagt ned i løpet av en forholdsvis kort periode i sekstiårene.

Tagger:

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.