Kampen i Brinken

Skrevet av Historielaget 2. mars 2009. Publisert i Nyheter

Aftenposten 18. februar 2009Bevar trappemiljøet på Kampen!

Vi ber om omregulering av det historiske området Brinken 53-65.

Innbyggerinitiativ fra beboerne på Kampen

I dag kan det bygges hus på opptil seks etasjer på de historiske tomtene rett vest for Kampen park. Reguleringsplanen er foreldet og bør erstattes av en ny som tar vare på de siste rester av det historiske Brinken. Bare ved å regulere Brinken 53-65 til spesialområde bevaring, kan vi sikre de gamle trehusene, Kampentrappa og det grønne naturmiljøet rundt dem.

 

Forslag:

Området Brinken 53-65, med Kampentrappa og den omkringliggende skråningen, foreslås omregulert til spesialområde bevaring. Det må nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud i påvente av omreguleringen.

 

Begrunnelse:

  1. Brinken 59 (1936)Området er i akutt fare for å bli ødelagt av et planlagt byggeprosjekt som det er søkt rammetillatelse for. En massiv seksetasjes blokk ønskes oppført helt inntil Kampentrappa og Kampen park og kloss opp i de gjenværende trehusene. Både det grønne naturmiljøet og det historiske miljøet vil gå tapt for alltid dersom planen realiseres.
  2. Nåværende reguleringsplan S-2971 fra 1988, justert i 1996, er “utgått på dato”. Den tar ikke hensyn til at man i dag er blitt flinkere til å ta vare på både kulturminner og naturmiljø når man regulerer områder til ulike formål. Det er med rette blitt langt mer oppmerksomhet rundt slike problemstillinger enn tidligere. 2009 er utpekt til kulturminneår av regjeringen og hvis noe er “dagliglivets kulturminner” – årets tema – må det være dette trappemiljøet.

 

 

Det som må vernes er:

  • Skolen i Brinken 65 (1980)Trehusene fra omkring 1850, som står på Byantikvarens gule liste. De bør bevares i siste rest av sitt opprinnelige miljø. At et av husene ikke ble vedlikeholdt og tilslutt revet, endrer ikke miljøets bevaringsverdi. Nytt hus i samme stil kan settes opp.
  • Kampentrappa, et kulturminne i granitt og smijern, fra slutten av 1890-tallet. Trappa skal nå restaureres gjennom øremerkede midler.
  • En vill og frodig grønn oase, med store løvtrær og yrende fugleliv, som omgir trapp og hus, og som er inngangsporten til Kampen fra vest.

 

Dugnad i Brinken (mot Økernveien)

Til sammen utgjør dette siste rest av historiske Brinken, et middelaldersk veifar hvor vi fremdeles kan fornemme historiens sus. Forslag om utbygging har vært svært omstridt gjennom 20 år. Tidligere byggeforslag er da heller ikke blitt realisert. Heller ikke nå kan vi akseptere en stor blokk her. Området må omreguleres.

 

Innbyggerinitiativet er igangsatt av Kampen historielag og Kampen Vel.

 

Se også artikkelen Brinken 63 på disse sidene under Historiske Kampen.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.