Bøgata 21 – Kampen Bydelshus

Skrevet av Historielaget 12. juli 2008. Publisert i Historiske Kampen

Kampen Bydelshus, Bøgata 21Robert Lorange skrev om Bydelshusets historie i kalenderen for 1991. Her følger et utdrag, med kommentarer av Anne Stordal:

I 1918 kjøpte hr. fabrikkeier C. Nesting Bøgata 21. Han engasjerte arkitekt Otto Holm til å tegne første byggetrinn av farveri- og vaskeribedreften, midt inne på eiendommen. Bygningen ble reist i årene 1919-1923. Først fem år senere kom bygningen ut mot Bøgata med strykerom og presserom i 2. etg, og kontorer og et butikklokale i 1. etg.

I årene som fulgte var bedriften i ekspansjon og utvikling. Fyrhuset ble bygget. Fram til 1982 ble det drevet farveri og vaskeri i Bøgata 21. Det ble stadig bygget om og modernisert, men mye fuktighet og kjemikaler bidro likevel til at anlegget forfalt. Våren 1982 flyttet eierne bedriften ut av Oslo.

Befolkningen på Kampen arbeidet for å finne et felleshus. I regi av Kampen Vel ble det nedsatt en arbeidsgruppe, og det lyktes å kjøpe huset av Sølvsberg og Nesting A/S. Husbanken ga midler, Oslo kommune bidro med midler til oppussing. Andelslaget Kampen Bydelshus ble stiftet 1.12.1982 .

Ombyggingen tok 6 år. Mange frivillige deltok og den legendariske kafeen Kafe Lars ble et populært møtested.


Anne Stordal:

Jeg kan ikke huske det andre renseriet som skulle ha eksplodert, men sikkert mulig. Men vi leverte i alle fall klær til rensing i renseriet som lå i Bøgata, like ved Nittedalsgata. Det var to brenselforretninger på strekningen fra kirken til parken, Thorsen, som lå i mellom gården til Guldahl (Isenkram og trikotasje) og tobakksforretningen til Emma (den som var så liten), og en brenselsforretning omtrent rett over gaten for blomsterforretningen til Emily, altså ved siden av Zahl-gården, i retning parken.

Plakat fra ZahlDersom vi starter med Zahl-gården, så var det en trikotasjeforretning i denne, mellom Zahl og en melkebutikk, så var det frøken Guldahl, i gården nedenfor Kampen Historielag. I tillegg var det en trikotasjeforretning på hjørnet av Bøgaten/Nittedalsgaten, Samvirkelaget har vel hele nå, eller en annen matvareforretning. Det var en jøde som hadde denne forretningen, husker jeg kjøpte julegave til min far der. De to andre tror jeg var vesentlig for damer.

Tagger:,

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.