Et endret Brinken

Skrevet av Ragnhild Hoel & Oluf Melvold 31. januar 2010. Publisert i Før og nå

Brinken (1970)Brinken (2009)I 1970 er noe trehusbebyggelsen nederst i Brinken fortsatt intakt. I dag skjules gata bak blokker langs Kjølberggata, de fleste trehusene er borte og terrasseblokker har slukt en del av grøntdraget langs Brinken. På høyden over Brinken ser vi Norderhovgata. Vi ser den store blokka nr. 28 til høyre, den ble revet i 1981. Tatt fra Sporveisblokka på Tøyensenteret.

Erik Oluf Melvold skrev om Brinkens triste skjebne i en tidligere Kampenkalender: Dette gatenavnet er gammelt – og pussig, dansk som det er. På norsk skulle det nemlig hete “brekka”, det vil si bratt bakke, kanskje som betegnelse på kneika opp fra Kampen Mekaniske Verksted til Kampens gate. Før 1871 het denne veistubben Underhaugsveien og resten Brinken. Da man ikke kunne ha to “underhaugsveier” i byen, fikk hele stekket tilbake sitt gamle navn, Brinkens gade.

Brinken er også trolig en del av et middelalders veisystem som strålte ut fra “Martestokker”, dagens Galgeberg. Brinken var da en del av “vestanvegen”, som førte videre ned over Tøyen ned mot det gamle brofestet ved nedre Foss og derfra opp til Gamle Aker Kirke over Frogner mot det fjerde Fåbro – Lysaker.

Hvordan det danske ordet “brink” har blitt gatenavn, er mer enn gåtefullt. Kan det ha sammenheng med det halvdanske overklassemiljøet på Tøyen på 16-1700-tallet?

Alle trehusene i “brekka” opp mot Kampens gate ble revet i siste halvdel av 1980-årene. Det var en antikvarisk tragedie, da vi her trolig fant deler av den eldste bebyggelsen på Kampen. Fortellingene fra slutten av 1800-tallet har et innslag av tobakksarbeidere i denne bebyggelsen, noe som viser at det må ha ligget en tobakksfabrikk i nærheten – var det på Sørliløkka?

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.