Fra butikk til barnehage

Skrevet av Ragnhild Hoel & Knut Johnsen 30. januar 2010. Publisert i Før og nå

Johanne Marie Johannesdatter foran butikken i Urskoggata 1 (1916)Hola Barnehage i Aurskoggata 1 (2009)I 1916 står Johanne Marie Johannesdatter med sine to døtre foran det som den gang ble kalt Urskogsgaten 1. Familien hadde både bolig og butikk i huset. I dag holder Hola barnehage til her, med språktilbud både på norsk og spansk.

Fra kalenderen 2008 skriver Knut Johnsen:

Johanne Marie Johannesdatter var fra Eidsberg og drev butikk i Urskogsgaten 1 fra høsten 1914 til 1923. Hun var min oldemor. Hun hadde vært gift med en danske som het Christensen-Bruhn og tok navnet Bruhn mens de bodde i Danmark (1902 – 1914) der han døde. Høsten 1914 kom Johanne Marie med datter og svigersønn samt deres to døtre til Christiania der de hadde fått bolig i den andre halvdelen av første etasje i Urskogsgaten 1.

Bildet er antagelig tatt i 1916 ut fra alderen på jentene. Min mor står ytterst. Hun er født i desember 1910, hennes søster var født i desember året før. Familien flyttet til vaktmesterleilighet i Kiellands fabrikker i 1919. Begge de to pikene gikk hele folkeskolen på Kampen skole. Nå er det barnehage i lokalet.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.