Kampen mot kommunedelplanen

Skrevet av Ragnhild Hoel 8. januar 2010. Publisert i Historiske Kampen

Bøgata 4 (2009) Fotomontasje: Nye BøgataFør jul leverte Kampen historielag og Kampen vel en felles høringsuttalelse til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring indre Oslo 2009-2025. Plan- og bygningsetaten i kommunen la ut planen til høring i november, med kort høringsfrist (14. desember). Planen vil – hvis den vedtas – legge føringer for byutviklingen de neste 15 årene og vil få store konsekvenser for bydelen vår.Kampen er plassert i katgorien “tett kvartalsbebyggelse” hvor byggehøyder på 6-7 etasjer kan tillates. Vår høringsuttalelse, som protesterer mot planen på en rekke punkter, er omtalt med et stort oppslag i Aften onsdag 6. januar.

Les hele høringsbrevet her!

Det finnes en gruppe på Facebook: Redd Kampen, følg med der også.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.