Mimrefest med Svenskesuppe

Skrevet av Bjørn Marthinsen 27. juli 2009. Publisert i Kampianere

Frk. Bahrs 1. klasse (1941)70 år siden skolestart på Kampen – elevene møtes til mimrefest tirsdag 25. august kl 1700.

En augustdag i 1939 gikk ca. 100 forventningsfulle 7-årige jenter og gutter inn skoleporten på Kampen skole i Oslo. Det var første skoledag. I et sju års løp  skulle disse jentene og guttene – med god hjelp fra skolen- gjøres  til nyttige  og gode samfunns-borgere. Men de ante neppe at de skulle tilbringe mesteparten av disse årene andre steder enn i de  61-årige skolebygningene i Normannsgata.

Kampen skole var en av Oslos 22 folkeskoler med om lag 700 elever og 30 lærere og lærerinner (som de ble kalt den gangen). (Akerskolene er ikke regnet med, fordi de ikke var en del av hovedstaden.) Klassene var kjønnsdelte.

Kampen skole under krigenEtter snaut ett år opphørte fellesskapet med de  andre elevene på skolen. Norge ble okkupert, skolen omgjort til tysk soldatkaserne og elevene med lærere spredt rundt i forsamlingslokaler – som for eksempel menighetshus og bedehus – i området. Kontakten mellom klassene var liten, men de fleste hadde likevel venner fra nabolaget der de bodde.

Jubileumskullet fra 1939 opplevde sin skoletid relativt udramatisk. Ved ikke å ha felles skolelokaler ble kontakten mellom lærerne og elevene – på godt og vondt-  mer tett og nært enn det hadde vært tidligere. Når det gjelder skoleledelsens og undervisningpersonalets opplevelser generelt,  har de nok en annen versjon å fortelle enn elevene – fra en ordinær og  rutinepreget skoledag den ene dagen til forvirring og uro neste dag. Hvordan klarte de å organisere skolehverdagen, hvordan ordnet skolen seg med lokaler, hvordan klarte skoleledelsen å koordinere virksomheten, hva med skolemateriell, undervisningstid, press og trusler fra nazimyndighetene? Jo, det er nok å fortelle.

Kampen skole under krigen, gjenskapt i Skedsmogata 12 (1948)

Problemet er at det blir færre og færre av oss som kan… Et interessant perspektiv: De eldste lærerne på Kampen skole i 1939 var født i 1870-årene, de yngste før og like etter 1920! Men det er fremdeles nok 1939-elever til en felles mimresamling 25. august på Kampen skole og i Menighetshuset (skolens “sentrallokale” under krigen). Det vil si: Arrangørene har ikke lykkes å få tak i alle, spesielt fra de såkalte B-klassene. Guttene er lettere å få tak i enn jentene. De fleste av dem har gjennom ekteskap skiftet navn! Altså: har du ikke fått skriftlig innbydelse, så kontakt undertegnede på telefon 22 18 10 02 eller 92 29 43 81. Oppfordringen gjelder også eventuelle lærere som husker oss – eller sin lærertid på Kampen skole 1940 – 1945.

Tagger:,

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.