“Kroken” og “Tranga” i Hølandsgata

Skrevet av Hans Robert Aas 4. juli 2009. Publisert i Historiske Kampen

Hølandsgata (1930)I 1989 fikk styret et brev fra Hans Robert Aas fra Skedsmokorset. Det ligger i vårt arkiv og lyder slik:

Vedlagt følger et foto som er tatt nederst i Hølandsgata antagelig tidlig i 30- åra. Som kjentmann vil jeg forklare hva vi ser:

  1. Murgården øverst til venstre er Hølandsgt.30. Gården står fortsatt. Selv ble jeg “hjemmefødt” her i 1922. I første etasje var det kolonialforretning som ble drevet av Hilda Thuv.
  2. I venstre billedkant skimtes nr. 29. Dette var et to- etasjes trebygning, med 3 leiligheter i 2. etasje og en 4- roms leilighet i første. Hele første etasje disponerte kjøpmann Erling Th. Olsen, med butikk, piano og hushjelp. men do ute.
  3. Hølandsgata 30 (1970)Øverst til høyre ser vi Andersons armaturfabrikk. (Tyrili idag 2009)
  4. Foran Andersons ser man gavlen på Elverumgt. 9. Den siste eieren var Erling Th. Olsen.
  5. På midten av bilde, øverst, er gavlen på Hølandsgt. 40. Dette var en to- etasjes murgård med have mot syd. Siste eier var var fru Nilsen. Jeg tror hun var datter av muremesteren som satte opp alle gårdene nr. 30, 40, og 42. En vil bemerke at både Elverumgt. 9 og Hølandsgt. 40 lå til det som ble kaldt ” Tranga”. Denne ” gata” var tidligere, til 1930, en gjennomgående kjerrevei fra Hølandsgata opp til Hedmarksgata. (Se Kampenkalenderen for 1988, november måned)
  6. Foran Andersons kan vi se en have. Der stod det et to- etasjes trehus helt opp til hjørnet av Hedmarksgata.
  7. Mellom nr. 30 og 40 er det en 4- etasjes murgård, nr. 42. Her var 12 leiligheter og et salmakerverksted i kjelleren. Denne gården var den siste på venstre side.. På begge sider var det løkke og på baksiden have til nr. 40.
  8. Husene nærmest er nr. 45, 47 og nr. 49. Disse var av tre og hadde et- og toroms leiligheter, selvsagt med do ute.

Jordal Amfi og Hølandsgata (2009)

Denne delen av Hølandsgata på bildet ble kalt “Kroken”. Vi hadde også “Hønsegården” og “Grisegården” her nede. De nederste husene 47 og 49 lå der leira Jordal  Tegleverk tok ut leira. Det skrådde bratt ned fra Hedmarksgata der fotografen står. Denne delen av “Kroken” var formet som et amfi, noe som passet godt inn for Jordal Amfi som kom i 1952.

Bildet til høyre er tatt på høyden ved Kampen Hageby og viser murgården i dag.

Hans Robert Aas giftet seg i 1951 og flyttet til Skedsmokorset. Der bor han fremdeles 88 år gammel med sin kone fra 1951.


Hølandsgata går fra Brinken til Elverumgata (Hedmarksgata); oppkalt 1879 etter prestegjeldet Høland. Gata lå før byutvidelsen 1878 i Aker, og het den gang Bækkegaden. Nordre del sanert tidlig i 1950-årene ved byggingen av Jordal Amfi.

Henrik Konrad Hansen - Hølandsgata 47 (1889-1959). 4 sønner: tvillingene Olaf og Sverre og tvillingene Rolf og Iver Durban Hølandsgata og Jordal (1952) Jordal (1952)

 

Tagger:, ,

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.