Kampen for Kampen

Skrevet av Hege Bjørnsdatter Braaten, Østkantavisa 19. juni 2009. Publisert i Nyheter

Marit Bache, Tommy Grotterød og Ragnhild Hoel (2009)Beboere på Kampen frykter en gigantblokk skal gjøre både Kampen park og -trappa utilgjengelig for beboerne.

– Vi opplever dette som en privatisering av parken, sier Tommy Grotterød, som sammen med en rekke andre Kampen-beboere reagerer sterkt på den planlagte utbygginga av Brinken 63-65.

 

 

Skuffet

Tomta, som ligger inneklemt mellom Økernveien 11-13, Kampentrappa og Kjølberggata har i en årrekke vært en omdiskutert tomt.

Reguleringsplanen som fortsatt gjelder, er fra 1988. I 2001 forelå det en konkret byggesak, som var nærmest identisk med den som nå har vært behandlet. Den gangen ble byggesaken stoppet etter protester fra nærmiljøet. Men nå er historien glemt. For nylig vedtok flertallet i byutviklingskomiteen å godkjenne utbyggingen av en seksetasjers boligblokk på tomta.

– Vi føler det er litt lettvint. De overkjører både beboere og egne lokalpolitikere, sier Grotterød, som er skuffet over at blant annet Arbeiderpartiet snudde i saken, og valgte å ikke lytte til sine lokale partifeller.

– Vi føler at politikerne ikke er nok bevisste på å ta vare på historiske områder og grønne lunger i denne saken, sier han.

 

– Forringer området

Venstre foreslo i byutviklingskomiteen et så kalt bygge- og deleforbud for Brinken 53-65 i påvente av at det utarbeides en ny reguleringsplan for området, der man blant annet ivaretar trappa og parken på en bedre måte.

Imidlertid mente komiteens flertall fra Ap og Høyre at et bygge- og deleforbud kun burde gjelde for deler av området, nærmere bestemt Brinken 53-61. Dermed gir de i prinsippet grønt lys til å bygge den planlagte boligblokka.

– Denne saken må få oppmerksomhet slik at man rekker å snu flertallet til saken skal opp i bystyret. Ellers ender man opp med en seks etasjers bygning inneklemt ved trappa opp til Kampens park, noe som vil forringe hele området, sier BU-medlem Matti Lucie Arentz (V) i en e-post til Østkantavisa.

Sammen med forslagsstiller i komiteen, Ola Elvestuen (V) har hun lenge jobbet med saken, og er bekymra for at slaget nå er tapt.

 

Siden 1890

For beboerne er frykten at sårt tiltrengte friområder i et allerede tettbebygget strøk skal forsvinne. Det er planlagt en takterrasse på toppen av boligblokka, noe som skaper ekstra bekymring.

– Vi får en privat takterrasse midt i parken, sier beboer Marit Bache, og legger til at både de gamle trehusene fra 1800-tallet og den over hundre år gamle Kampentrappa representerer viktig identitet for beboerne.

– Kampenfolk har brukt denne trappa siden 1890, sier hun, og får støtte av Tommy Grotterød.

– Ja, de bruker den fortsatt, selv om den egentlig er stengt, sier han.

Beboerne har nå starta et innbyggerinitiativ, som tok utgangspunkt i den planlagte utbygginga i Brinken 63-65. I løpet av kort tid samlet de nær 600 underskrifter fra beboere i området, som ønsket å vise sin protest mot utbygginga.

Listene med underskrifter ble overlevert byutviklingskomiteen i form av en deputasjon.

– Vi kommer til å forfølge denne byggesaken, sier Grotterød.

Nå ønsker de også å knytte til seg ressurspersoner fra Kampen-området, for å bevare de historiske bygningen som i stor grad preger Kampen.

– Vi ønsker å danne en stor og bredt sammensatt aksjonsgruppe, der vi knytter til oss flere. Vi ønsker å bli en vaktstyrke for en levende fortid på Kampen, sier Grotterød.

Tagger:, , ,

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.