Årsberetning 2021/22

Skrevet av Lasse Solberg 17. april 2022. Publisert i Nyheter, Om Historielaget

Kampen historielag

Bøgata 21, 0655

 

Styret i perioden har vært:     Arne Kristiansen           leder

Kari Korbøl                     nestleder og kasserer

Line Arneberg               styremedlem

Amund Eriksen             styremedlem

Ragnhild Hoel              varamedlem

Anders Horn                  varamedlem

Lasse Solberg                redaktør, deltar i styrets arbeid

 

Revisor:                                         Gunnar Brunborg

Valgkomité:                                 Vidar Johansen, Ruth Sørum og Gunnar Juliussen

 

Styret fungerer godt som et team, og alle bidrar i forbindelse med ulike oppgaver.

 

Styremøter

Det er blitt avholdt 3 styremøter i perioden. På grunn av koronasituasjonen har frekvensen på styremøter vært lav, men vi har i tillegg holdt utstrakt kontakt med bruk av telefon og epost.

 

Aktiviteter i perioden

Dessverre ble det ikke mulig å avholde våre åpne møter før sommeren 2021 på grunn av koronasituasjonen med unntak av en avduking av blått skilt. Aktiviteter som Kampendagene, hvor vi arrangerer den årlige dagen med Åpen bakgård, ble avlyst. En planlagt vandring på Kampen måtte utsettes til høsten. Men fra september og fram til dette årsmøtet har vi kommet godt i gang igjen. Vi har vært involvert i 3 avdukinger av Blå skilt på Kampen i regi av Selskabet for Oslo Byes Vel. De har nå satt opp over 400 blå skilt i Oslo og mange i andre byer og steder landet rundt.

Aktiviteter i form av vandring og temamøter har vi også fått gjennomført.

 

Avduking av Blått skilt for Varner, 10. mai

Arne Kristiansen fortalte litt om området i historisk perspektiv. På spørsmål om hva Frank V. svarte når folk spurte ham hvor han var fra sa hans kone at han alltid svarte Kampen. Turid Varner, som var der med sin yngste sønn Joakim, stod for avdukingen og holdt en personlig takketale. Hun var veldig glad og skulle ønske at Frank kunne sett dette. Det var 10 mennesker til stede, i henhold til korona restriksjonene

 

Avduking av Blått skilt Betania, 21. september

Kristiania lille Indremisjon «Den lille forening for indre mission i Christiania» (Kristiania lille Indremisjon) ble stiftet i 1864. Foreningen bygde sine bedehus i Nittedalgata 8 på Kampen i 1877. Bedehuset i Nittedalsgata er nok for dagens Kampianere kjent som huset der City taktekking holder til. I en periode rommet bedehuset et barneasyl. Virksomheten på Betania ble nedlagt i 1959 og bedehuset ble solgt til City Taktekking A/S har siden tatt godt vare på bedehuset.

Indremisjonen inviterte til samvær i storsalen i Kampen bistro etter avdukingen hvor Arne Kristiansen holdt innlegg om Kampen og bedehuset i historisk perspektiv.

 

Avduking av Blått skilt Hølandsgata 7, 22.september

Det blå skiltet på barndomshjemmet til den viden kjente skulptøren Knut Steen ble avduket av Trine Skei Grande, som er den nye eier og beboer i huset. Skiltet kom også i stand som et resultat mellom Trine og familien til Knut Steen.

Knut Steen vokste opp i bydelen Kampen i Oslo og var den eldste av fem søsken. Faren var vognmann og satte gutten tidlig i arbeid, blant annet med å kjøre søppel. Knut Steen spilte senere trompet i et jazzorkester, fikk jobb i et reklamebyrå og kom inn på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1944, deretter på Statens Kunstakademi. Knut Steen (født 19. november 1924 i Oslo, død 22. september 2011) var utdannet ved Statens kunstakademi under Per Palle Storm og Stinius Fredriksen. Han var bosatt i Carrara i Italia fra 1976.

 

Vandring gjennom det moderne Kampen, 22. september

Like etter avdukingen av det blå skiltet på Knut Steen barndomshjem hadde historielaget invitert til vandring gjennom det moderne Kampen. Guider var Robert Lorange og Arne Kristiansen.

Turen gikk oppover Kampen og tok for seg utviklingen gjennom siste halvdel av forrige århundre og fram til i dag; Forfall og fraflytting, saneringstrusselen på 1950-70-tallet, byfornyelse med bevaring og rehabilitering, rivning av gamle bygg av ulik kvalitet, eksempler på nybygg og presentasjon av den gradvise moderniseringen av Kampen i perioden. Vi så på ulike boligprosjekter og lokale institusjoner etablert gjennom de siste 70 år, som er med på å gjøre Kampen til den spennende bydelen den er i dag. Et 50-talls interesserte var med på denne byvandringen.

 

Årsmøter for 2019 og 2929, 27. oktober

Kampen historielag avholdt de 2 utsatte årsmøtene, for 2019 og 2020, i storsalen i Kampen bydelshus. Årsmøtene var utsatt på grunn av de strenge korona restriksjonene som gjaldt gjennom pandemien.

 

Åpent temamøte om “Livet på Kampen i nyere tid” – 27. oktober

Tema for dette møtet er to generasjoner fra familien Halvorsen, Wenche og Heidi, fortalte om barndoms-, ungdoms- og voksenliv i etterkrigstiden og fram til nå. Dette var å regne som en oppfølgning av vandringen gjennom det moderne Kampen, å sette fokus på det som har skjedd i nyere tid. 5 generasjoner av familien har bodd på Kampen og sentralt i de siste årene, fra 1970-tallet og framover stod Halvorsens kolonial. Som Wenche Halvorsen beskriver det: «Folk tok bilen til de nye butikkene med lengre åpningstider og vi små solgte bare melk, brød og poteter. Jaja, det var en ny tid og 1. september 1985 lukket jeg døren for godt. Halvorsens kolonial var historie, etter over 100 år på Kampen». Wenche og Heidi fortalte levende om sin opplevelse av livet på Kampen generelt og i Norderhovgata spesielt.

 

Møte med lærerne på Kampen skole. 16. mars

Lærene på Kampen skole arrangerer hvert år en festival med elevene og i år arrangerer de det for 20. gang. Derfor ville de i år ha spesielt fokus på Kampen som område, for å bli bedre kjent med området vårt. De ønsket at Kampen historielag skulle komme for å inspirere lærerne i arbeidet med festivalen. Bestillingen inneholdt også et ønske om historier med et visst humoristisk tilsnitt som kunne brukes i det videre arbeidet med elevene. Arne Kristiansen holdt et foredrag for et fullsatt lærerværelse om både fattigdom og nød, men også morsommere historier som Konjakkfatet som forsvant og historier om Helga Helgesens innsats for bedret ernæring på Kampen.

 

 

 

 

 

 

Møte med Enerhaugen, 30. mars.

Historielagets møte om Enerhaugen ble en stor suksess, full sal med 50 oppmerksomme tilhørere. Morten Bing og Birte Sandvik fra Folkemuseet fortalte om forstads hus på museet, og særlig om Enerhaugen; historie, sanering i 1960 og flytting av fem hus til museet. Og om fantastiske menneskemøter i arbeidet med å nyinnrede og formidle husenes historie. Stafettpinnen gikk videre til Sigurd Johansen og Harald Karlsen (begge styremedlemmer i Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag), som fortalte levende om oppvekst og sosialt liv på Enerhaugen på 50-tallet. De la ikke skjul på hvor dårlige boforholdene var, særlig om vinteren. Men samholdet og trivselen kom også tydelig fram! For flere av tilhørerne som har vokst opp på Kampen var det også mye gjenkjennelse i skildringen deres. Utrolig spennende bilder – og disse og flere til kan du finne ved å gå inn på digitaltmuseum.no og søke på Enerhaugen.

Takk til foredragsholderne og takk også til Kampen Bistro for fin tilrettelegging!

 

Gammelt nytt fra Kampen

Dette har vært historielagets storsatsning i perioden. Redaksjonen har bestått av idéskaper og redaktør Heidi C. Huitfeldt og redaksjonsmedlemmer Line Arneberg og Amund Eriksen.

I «avisene» Gammelt Nytt fra Kampen blir gamle nyheter som nye. Dette er publikasjoner med avskrift av nyhetsstoff fra Kampen, sakset fra landets aviser (dvs digitalt tilgjengelige i Nasjonalbibliotekets baser, www.nb.no). Artiklene er gjengitt i originalspråk, med ortografi og tegnsetting som i originalartiklene. Artikler i gotisk skrift har forhåpentligvis blitt mere lettleste når de er gjengitt med latinske bokstaver. Avisene gir et levende tidsbilde av forholdene på Kampen, og utviklingen av disse, fra en ganske så fjern fortid.

De ble distribuert gratis til historielagets medlemmer. Nr. 1 fra årene 1861-1892 ble sendt ut i april 2021, og nr. 2 fra årene 1893-1920 ble sendt ut i slutten av august.

Styret retter nok en gang en stor takk til redaksjonen for det flotte arbeidet.

 

Hjemmesiden og Facebooksiden

Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no fungerer fortsatt meget bra. Vi kjøper tjenester av Terje Sørbø i Tmedia, og Lasse Solberg er vår solide redaktør. Her er stoff om historielaget, nyheter, fotogalleri og illustrerte artikler om Kampens historie, samt alle gamle Kampenkalendere. Besøket på sidene våre holder seg  på nær 200 lesere som er inne på våre sider på en god dag. Facebooksiden til historielaget har 1924 følgere. Vi annonserer også møtene våre som arrangementer på Facebook.

 

Kampenkalenderen 2022

Kalenderen inneholder bilder med historier fra Kampen, om personer, bygninger, hendelser og annet fra Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 600. Den ble sendt ut gratis til alle medlemmene. Lasse Solberg er også her vår redaktør.

 

Engasjement i nærmiljøet

Historielaget har et nært samarbeid med Kampen vel om bevarings- og byutviklingsspørsmål. Her deltar Line, Ragnhild og Arne fra styret.

 

I januar 2022 ble vi kontaktet av berørte naboer i forbindelse med nabovarsel om nok et nybygg, denne gang i østdelen av hagen til Bøgata 5. Vi sendte  merknader til Plan- og bygningsetaten med kopi til Byantikvaren. Tidligere (desember 2018) hadde vi primært gått mot om- og påbygg av uthus i vestdelen av hagen. Vi mente den gamle hagen med paviljongen var verneverdig. Sekundært krevde vi at ev. om- og påbygg av uthus måtte utføres med stor grad av tilpasning og ivaretakelse av den gamle hagen. Til tross for vernestatus gjennom gul liste ble imidlertid uthuset revet i 2021, og vinteren 21/22 er et todelt nybygg (tomannsbolig) under oppføring. Bøgata 5 med hage er del av et unikt kulturmiljø med freda og verneverdige hus, Thorbjørn Egners plass og Kampen kirke. I brevet i januar 2022 gikk vi mot at det gis tillatelse til enda et nybygg i hagen og ønsket bevaring av det som er igjen av hagen. Vi påpekte også det som allerede er tapt gjennom pågående utbygging og etterlyste oppfølging av Byantikvarens krav om dokumentasjon av verneverdige strukturer i hagen.

 

Når det gjelder hovedhuset i Bøgata 5 stoppet arbeidet med rehabilitering opp etter at Kampen vel påpekte mulige avvik fra rammetillatelse (fra fire større leiligheter til små hybler) i mars 2021. I januar 2022 sendte vi nok en bekymringsmelding til Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren etter rykter om at huset skulle rives. Huset, som er fra omkring 1890, er vernet gjennom listeføring på gul liste, og etter restaurering og istandsetting vil det bli et svært viktig element i det historiske bygningsmiljøet på Kampen.

 

I november 2020 sendte velet og historielaget en bekymringsmelding til Plan- og bygningsetaten i forbindelse med utbyggingen i Brinken 39. I rammetillatelsen ble det lovet at den gamle steinmuren langs eiendommen skulle reetableres og bevares. Utbygger bygget først en betongmur, så en forblending av deler av muren, men vårt initiativ ble seinere delvis fulgt opp ved at denne delen ble reetablert som steinmur høsten 2021.

 

Etablering av database over tekster om Kampen

Koronaperioden har vært en ypperlig anledning til å fortsette arbeidet med å videreføre databasen Kampenstoff. Den kom på lufta i mars 2021, og er å finne på historielagets hjemmeside, via en lenke øverst på siden.

Basen inneholder pr. mars 2021 3594 poster; med stort og smått fra Kampen – den eldste posten er fra 1798.

Databasen har henvisninger til ulike typer Kampenlitteratur; f.eks. bøker, bokkapitler, artikler fra tidsskrift og aviser, videosnutter og nettartikler – i tillegg til artikler og notiser fra Kampenposten og kalenderoppslag fra Kampenkalenderen.

Basen er søkbar på f.eks. navn, gateadresser, årstall og stikkord. Der det er mulig, er det lagt til lenker til digitalt innhold. Vi håper basen kan bli et nyttig verktøy for alle som er interessert i det som er skrevet om bydelen gjennom årene.

Styret vil berømme Line Arneberg for det store arbeidet hun har lagt ned i etableringen av basen.

 

Medlemstall

I en tid da mange historielag opplever synkende medlemstall har Kampen historielag de senere år økt medlemstallet. Vi har pr. 3. april 335 medlemmer.

Vi har 10 æresmedlemmer; Stig Berg, Gunnar Brunborg, Siri Bryn, Joronn Dahl, Wenche Halvorsen, Lone Klem, Robert Lorange, Sverre Syversen, Kirsti Aasen og Terje Berner.

 

Økonomi

Historielagets økonomiske situasjon er god. Vi sendte ut faktura for innbetaling av kontingent for 2022 i januar dette året. Tidligere har faktura fulgt med utsendelse av kalenderen i november. Endringen gjorde vi for å få kontingentinntekter regnskapsført i det aktuelle året. Dette vil gjøre regnskapet mer oversiktlig.

 

StyreWeb

Styret bruker internettverktøyet StyreWeb til medlemsregister, arkivering av viktige dokumenter, utsending av meldinger på e-post til medlemmene og til oversikt over regnskap og kontingent. Dette er svært nyttig, gir kvalitet i styrearbeidet og sikrer kontinuitet og oversikt.

 

Medlemskap Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie. Vi har deltatt på møter og aktiviteter i deres regi.

 

Brønnøysundregistrene

Historielaget er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisterene. Registrering i Frivillighetsregistret gjør at vi er med i Grasrotandelen, dvs. at alle som spiller på et av Norsk Tipping sine spill kan velge at inntil 5 prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig organisasjon. Det betyr at våre medlemmer kan velge Kampen historielag som mottaker. Vi oppfordrer alle spillende medlemmer til å gjøre det!

 

 

Styret i Kampen historielag, 14. 04. 2022

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.