Politibetjent Andersen

Skrevet av   Heidi C. Huitfeldt 26. januar 2022. Publisert i Historiske Kampen

Kampens første politibetjent var Hans Andersen. Han
var født i 1840 og var en av Kristianias eldste konstaabler. Han tiltrådte stillingen på Kampen da politivakten
ble anlagt i Normannsgata 44 i 1878. Da han i 1891
ble gjort ære på for 25 år i politiet hadde han vært på
Kampen i 13 år. Han hadde vært med både under Onsumslaget og storbrannen på kirketomta i 1879.
Han og familien bodde i gården og han kjente nok kampenpefolket godt. Han var også tydelig godt likt, for i forbindelse med jubileet ble det samlet inn hele kr 260.-
som skulle brukes til å kjøpe gave til ham. Gaven besto
av møbler; en sofa, to lenestoler og seks vanlige stoler. I tillegg til at kjøbmand Nyborg hold tale, talte også
Sognepresten på vegne av beboerne og sa at gaven
ble gitt «som et Erkjendelsesbevis for den humane og
retskafne Optræden, Jubilanten altid havde vist»
Kanskje var politibetjent Andersen inspirasjonen til
Egners politimester Bastian?

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.