Naar Arbeiderne fester «i forstædernes kroge»

Skrevet av Line Arneberg 25. mars 2021. Publisert i Historiske Kampen, Kampenkalenderen

Første mai i året 1900 foregikk det et drama i Brinkens gade 15 av en slik art et det ble behørig omtalt i mange av landets aviser under overskrifter som «Drama i Brinkens gade», «Naar Arbeiderne fester», «Taterslagsmaal på Kampen», «Blodige scener. Omstreiferens kniv» og «Knivstikkerne. En Dolk i Sengen»
I følge Verdens Gang foregikk byens 1.maitog i kontrollerte former dette året: «… Vi saa ingen fuld Mand i Toget, ingen usømmelig Optræden…» Om kvelden ble det imidlertid rapportert om fyll og spetakkel : «Al Byens kvindelige Bærme … vrimlede i beruset Tilstand i Ryttergangen og anfaldt alle mere velklædte Mænd. … Ellers dominerede der hundrevis av døddrukne Arbeidere, der kjæglede, sloges og var raa, og inde i Bodegaen anførte en Del av Byens Herrer under Champagneproppernes Knald Vildskaben.»Det ble også festet på Kampen. I Brinkens gade 15 utartet en munter sammenkomst seg til et tragisk drama, med bakgrunn i beruselse, sjalusi og knivstikking.
Stavanger Aftenblad skriver den 9. mai: «vi [har] af øienvidner til begivenheden faat en del oplysninger, som gir et visst indblik i, hvordan livet leves i disse forstædernes kroge.
Brinkens gade 15 er, som de fleste gaarde i gaden, et gammelt træhus, som ligger paa en skraaning. Det er af den slags bygninger, hvor der leies ud til hvemsomhelst og mange underlige eksistenser samles, hvor skikkelige folk bor side om side med tvilsomme individer…»
Og ifølge Dagbladet hører «Slagsmaal og Spetakel …, efter hvad Naboer fortæller, til Dagens Orden der i Gaarden»
( Etter folketellingen i 1900 besto beboerne der bl.a. av snekkere, fyrstikkarbeidere og bryggeriarbeidere.)
Flere pikante detaljer om det fatale «taterslagsmålet» kan du finne i databasen «Kampenstoff» som ligger på historielagets nettside. Søk f.eks. på «Brinken 15».
Det gamle trehuset i Brinken 15 står der dessverre ikke lenger. Som så mange av husene i Brinken ble det i sin tid kjøpt opp av kommunen, og revet i 1977

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.