Et sted med tradisjoner

Skrevet av Amund Eriksen 10. november 2020. Publisert i Historiske Kampen

Visste du at vi har hatt en leverandør av lutefisk og tørrfisk på Kampen? I lokalene til det gamle, tradisjonsrike Otto Olsens Røkeri i Normannsgata 16. Røkeriet holdt på her fra 1891 og i nesten hundre år, etterfulgt av Brødrene Andreassens virksomhet, fra ca 1983. I alle disse årene har først hest og kjerre og så store, til dels svære fraktebiler kommet og gått i de smale gatene på Kampen.  Men ikke mer. Andreassen Gruppen har mottaks- og produksjonsanlegg og salgskontorer i Måløy og Værøy i Lofoten, samt salgskontoret i Oslo. I 2019 flyttet de virksomheten fra Kampen, leier lagerplass hos Oslo Fryselager AS, og etablerte  seg med kontor et annet sted i Oslo. Det er yngre krefter som har tatt over.

Brødrene Andreassen AS ledes nå av direktør Ole André Andreassen; engroshandel med fisk og skalldyr. De får all lutefisken sin fra Værøy i Lofoten. Til sammen deltar flere generasjonsledd; fedre, sønner og brødre – de seneste er femte generasjon fiskekjøpere. De kjøper fisk fra produsenter i Island, Sverige, Canada, – og selvsagt Norge.

På nettsiden torrfiskfralofoten.no finner vi kortfattet og god informasjon. Der heter det at tørrfisken fra Lofoten er villfanget skrei; torsk som vandrer  fra Barentshavet til gyteplasser rett utenfor Lofoten. Dette har fisken gjort i alle år, og tilsvarende har menneskene fisket og håndtert den i uminnelige tider. Fisket foregår mellom januar og april. Den ferske fisken renses og kappes hodet av  og henges på fiskehjell. I all slags vær henger den og tørker, og smaken påvirkes av værforholdene.  Det ferdige produktet er resultat av en lang tørke- og modningsprosess, gjennomført nøyaktig slik vikingene gjorde det for 1000 år siden. Innhøsting i mai/juni. Så modnes fisken på lager noen måneder, og sorteres. Av 20 ulike kvalitetskategorier er det bare den beste fisken som får status som Tørrfisk fra Lofoten. Fisken gis ingen tilsetninger eller konserveringsmidler. Ett kilo tørrfisk har samme næringsinnhold som fem kilo fersk torsk.

Brødrene Andreassen Værøy har lenge produsert lutefisk etter samme gamle, tradisjonelle oppskrift. Sammen med de beste råvarene og optimale tørkeforhold har de gjennom generasjoner laget lutefisk, som i dag har tittelen ”Verdens beste lutefisk” ; de vant verdensmesterskapet i lutefisk i 2017.

Hvor er markedet? Jo, ca 80% av tørrfisken deres selges til Italia. Resten går til Nigeria, Krotia og Norge. De viktigste kundene er hoteller og restauranter, samt grossist- , storhusholdnings- og dagligvaremarkedet.

 

 

 

 

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.