Kampen for tilværelsen

Skrevet av Historielaget 1988 19. august 2020. Publisert i Historiske Kampen, høyre

Anton Hansen, dansk tegner og satiriker, bosatt i det daværende Kristiania fra 1918 til 1924. Han spilte i disse årene en ikke ubetydelig rolle i byens radikale miljøer, ikke minst som illustrat0r og delvis, redaktør i tidsskriftet MOT DAG. I Erling Falks radikale bevegelse med samme navn, ble han en av de tidligste medlemmer, innmeldt allerede i april 1922. Han virket også som tegner i da¬ værende SOCIAL-DEMOKRATEN (fra 1923 ARBEIDER¬ BLADET). Videre i det satiriske tidsskrift EXLEX, hvor han nok fikk noe av sitt gjennombrudd.Anton Hansens tegninger og motiver er stort sett hen tet fra Oslos østkant som Sagene, Rodeløkken o.l. og disse bydelers kamp for tilværelsen, men dessverre mindre fra var egen bydel.
Ved Oslo Bymuseums utstilling av Anton Hansens Kristiania-bilder sommeren 1987, var imidlertid februarmotivet i denne kalender utstilt, med tittel:
KAMPEN, stålverket fra Parken
Christiania Staalverk ble bygd under første verdenskrig, og produserte bl.a. krigsmateriell. Det gikk konkurs i
1920, og bygningen ble senere den populære «Sports¬
hallen» med «krigsinnsats» av en helt annen art.
Men det blir igjen en helt annen historie i Kampens historie

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.