Vannposten i Brinken 55

Skrevet av Terje Berner 1995 22. april 2020. Publisert i Historiske Kampen

Innenfor porten i Brinken 55 står en sliten og lutende vannpost, montert over en spillvannskum. Den er eiendommens eneste vannkilde. Vann og avløp er ikke innlagt. Det bæres i bøtter.I «Beretning om Christiania Komm. 1837-1886» står skrevet: «… offentlige Vandposter fandtes paa mange Gadehjørner i de ældre Bydele: derhos havde privatmænd mod Erleggelse af en sum en gang for alle samt mod en aarlig Afgift erhvervet sig Ret til at føre Afstik-kere fra disse Vandværker ind i sine Gaardspladse…»
De gamle vannledninger som inntil slutten av 1850 årene «…udelukkende forsynede Byen med Vand, bestode af utilhugne Furustokke, hvorigjennom der var boret et 4toms Hul…»
I 1879 ble den siste trerørsledning erstattet med støpejernsrør, samtidig kom et «Paabud om anbringelse af selvlukkende kraner for at forhindre Vandspild».
Vannposten i Brinken er av en sådan type. Man kan anta at den er innstallert etter 1879. Det er imidlertid mer sannsynlig at den ble innstallert etter fullførelsen av Kampen Vandreservoir i 1886 da dette reservoir ble bygd til «Forsyning av de østre bydele».
I 1859 ble det av Magistraten besluttet at bygninger oppført i billigere bygningsmaterialer skulle få et tillegg i vannavgiften på 25 til 50% da man antok at disse «huse rummede fler Individer end de bedre opførte huse». Om denne forordning fremdeles hadde vært gyldig ved Kampens innlemmelse i Christiania må man anta at Kampens befolkning hadde bidratt sterkt til Bykassa.
De senere år har vannposten i Brinken på grunn av skader fungert som et åpent spring, den har ikke vært til å lukke. De små dråpene den har avgitt har vært til glede for småfugl og katter på varme sommerdager, samt avgitt dyrebare dråper til gipsblandinger for en av bydelens lokale gipsmakere. Vann fra denne kilde har eiendommens siste besitter, fru Dagmar Høyendal,
båret i 75 år av sitt liv.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.