Årsberetning 2019/2020

Skrevet av Styret 9. april 2020. Publisert i Fra styret, Om Historielaget

Styret i perioden har vært: Arne Kristiansen leder
Kari Korbøl nestleder og kasserer
Line Arneberg styremedlem
Amund Eriksen styremedlem
Ragnhild Hoel varamedlem
Anders Horn varamedlem
Lasse Solberg redaktør, deltar i styrets arbeid

Revisor: Gunnar Brunborg
Valgkomité: Vidar Johansen, Ruth Sørum og Gunnar Juliussen

Styret fungerer godt som et team. Normalt møter alle på styremøter, og alle bidrar i forbindelse med ulike oppgaver.

Styremøter
Det er blitt avholdt 5 styremøter i perioden, på Kontoret i bydelshuset eller hjemme hos et av styremedlemmene. Kontoret fungerer utmerket, her har vi også deler av vårt arkiv, mest bøker.

Åpne møter
Vi har avholdt 4 åpne møter på Bydelshuset, en konsert og to vandringer. Vi måtte dessverre avlyse møtet i mars 2020 om barnebondegården på Kampen, «KØBB gjennom 25 år». Vi arbeider for å få til det til høsten. Møtene våre samler et interessert og engasjert publikum og er gratis og åpne for alle. De ordinære møtene samlet i snitt 55 tilhørere.

TORSDAG 25. APRIL KL 19.00
ÅRSMØTE
Etter årsmøtet presenterte Lotte Konow Lund Kampenkunstneren Willibald Storns kunstnerliv og samtalte med ham. Storn tok sin kunstutdannelse etter at han kom til Norge i 1957; fra Østerrike var han utdannet baker og konditor. I årene 1957-60 hospiterte han ved Statens kunst- og håndverksskole. Han er fremdeles meget aktiv og i en alder av 82 år debuterte Storn nylig med fotoutstillingen «Naken hud ser – deg». Han har bodd i Ullensakergata på Kampen en årrekke; her har han også sitt atelier. De fremmøtte fikk høre en svært opplagt Willibald Storn som fortalte om sitt liv og sin kunst.

TIRSDAG 4. JUNI KL 18.00.
Vandring på Vålerenga med Vålerenga historielag
Kampen historielags medlemmer og andre interesserte kampianere var invitert til en vandring i vår nabobydel. Dette var første del av en avtale med Vålerenga historielag om å vise våre bydeler, og historien som har formet dem, fram for naboen. Vi begynte på Galgeberg, ved det gamle retterstedet, og endte på Sotahjørnet med statuen/monumentet. Underveis fikk vi påfyll av god lokalhistorie gatelangs, Synnøve Finden og ostefabrikk i Danmarksgate 41 (fra 1928), samt VIF og idrettshistorier. En underholdende vandring. Det var 100 – 150 som deltok.

TORSDAG 5. SEPTEMBER 2019, KL. 18.00
Bydelsvandring med temaet Kampen før og etter innlemmelsen i Kristiania i 1878 med Arne Kristiansen
Vi ruslet en tur på Kampen sammen med våre venner i Vålerenga historielag. Vi var innom viktige institusjoner som ble etablert i perioden rundt 1878 da Kampen ble innlemmet i Kristiania. Opprettelsen av politistasjon, bygging av kirke og skole samt sikring av rent vann skjedde i kjølvannet av byutvidelsen. Vi så på hva dette betydde for utviklingen av bydelen. Det ble også tid til å se på andre ting vi passerer som har vært med på å gjøre Kampen til den bydelen vi er så glad i. En god blanding av folk fra begge sider av Jordal var møtt fram. Et syttitalls fikk både trim og lokalhistorie.

TORSDAG 24. OKTOBER 2019 KL. 19.00.
Sarabråten – Lars Rogstad fortalte om denne perlen i Østmarka, stedets historie og betydningen for friluftslivet. Bankier og konsul Thomas Heftye kjøpte Sarabråten i 1852, og han inviterte kjente folk som Bjørnstjerne Bjørnson, Ole Bull, Jonas Lie og Henrik Ibsen. Hit kom konger og dronninger, prinser og prinsesser fra inn og utland, og høytstående fortetningsfolk og profilerte redaktører. Mange av de besøkende var senere med på å starte Den Norske Turistforening, selv om man ikke kan dokumentere at det var her det ble stiftet. Fremmøte ca 65.

ONSDAG 20. NOVEMBER 2019 KL. 19.00
Kampens tidligste historie v/Heidi C. Huitfeld. Kampenjenta Heidi C. Huitfeldt fortalte om utviklingen fra gårdsanlegget Berg til bydelen Kampen, med utgangspunkt i hennes bok fra 2018, Fra Berg til Kampen. Hun så på de historiske epokene fra vikingtid fram til 1880-tallet. Hvordan tok arbeiderbydelen form? Hvor gikk de første gatene? Hvor sto de første husene? Hvordan utviklet befolkningen seg? Hvorfor, og hvordan, ble skolen, kirken og parken anlagt akkurat der de ligger? Heidi kom også inn på bakgrunnen for stedsnavnet.
Kampenkalenderen 2020 ble delt ut til medlemmer og solgt til andre interesserte. Rundt 70 fremmøtte.

ONSDAG 29. JANUAR 2020 KL. 19.00
«På gjensyn» – Lars Klevstrand, Kari Svendsen, Jon Arne Corell, Steinar Ofsdal, Pål Moddi Knutsen og Carl Morten Iversen.
Rudolf William Nilsen (født 28. februar 1901 i Kristiania, død 23. april 1929 i Paris) er en av våre viktigste og mest avholdte arbeiderdiktere. Til tross for sitt korte liv rakk han blant annet å gi ut diktsamlingene ”På stengrunn” (1925) og ”På gjensyn” (1926). Skildringene av livet og menneskene på Oslos østkant og kjærligheten til selve byen er et gjennomgangstema i hans diktning. I 1973 gikk seks norske musikere sammen om albumet «På stengrunn» – 16 sanger av Rudolf Nilsen. Plata ble en umiddelbar klassiker og står igjen som en av de største suksessene fra den norske visebølgen på 1970-tallet. Det nye albumet «På gjensyn» ble lansert før jul. Musikerne var de samme som i 1973, bortsett fra at Lillebjørn Nilsen har gått ut og Pål Moddi Knutsen har kommet inn. 115 betalende tilskuere fikk en uforglemmelig konsert med musikk fra begge albumene.

MANDAG 24. FEBRUAR 2020 KL 19.00.
Ellen Vahr fortalte fra romanene ”Gaven” og ”Miss Marie” og historienes tilknytning til Kampen.
For nærmere 50 tilhørere fortalte i kveld forfatteren Ellen Vahr om sine to historiske romaner, begge med tilknytning til Kampen. Vahr leste utdrag fra bøkene og skildret livet til hovedpersonene. Det vil si, boka «Miss Marie», som handler om Vahrs bestemor Thea fra Norderhovgata, er den første i en planlagt trilogi, så her må vi vente og se hvordan det går videre med ungjenta som dro til Amerika i 1916. Ca 60 hadde møtt frem.

Hjemmesiden og Facebooksiden
Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no fungerer fortsatt meget bra. Vi kjøper tjenester av Terje Sørbø i Tmedia, og Lasse Solberg er vår solide redaktør. Her er stoff om historielaget, nyheter, fotogalleri og illustrerte artikler om Kampens historie, samt alle gamle Kampenkalendere. Siden blir stadig mer lest. På en god dag har vi opptil 200 lesere som er inne på våre sider. Facebooksiden til historielaget har 1858 følgere. Vi annonserer også møtene våre som arrangementer på Facebook.

Kampenkalenderen 2020
Kalenderen inneholder bilder med historier fra Kampen, om personer, bygninger, hendelser og annet fra Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 600. Den ble sendt ut til alle medlemmene og hadde et løssalg på 110 eksemplarer. Prisen var kr. 100. Lasse Solberg er også her vår redaktør.

Kampendagene 2019
Vi arrangerte Åpen bakgård søndag 27. mai, med portene åpne på 36 adresser. Løpesedler og oppslag med informasjon og kart ble delt ut og hengt opp på forhånd. Vi bidro som vanlig med økonomisk støtte (kr 3000) til Kampendagene. Et stort antall mennesker, vi har dessverre ingen måte å telle på, skapte et yrende liv i gater, bakgårder og hager. En verdig avslutning av Kampendagene 2019.

Samarbeidet om «Egnermarked»
Historielaget deltok også i 2019 på Egnermarkedet, som ble arrangert 7. september for åttende gang. Dette er et stort samarbeidsprosjekt som Kampen vel står i spissen for, med deltakelse fra Kampen kirke, lokalt næringsliv, skolekorpset, KØBB og mange flere. Vi laget plakaten til arrangementet, hadde vår faste jobb som «trafikkpoliti», hadde egen stand med medlemsverving og bidro vi med kaker og kaffe.

Engasjement i nærmiljøet
Historielaget har et nært samarbeid med Kampen vel om byutviklingsspørsmål. Her deltar Line, Ragnhild og Arne.

• I august 2018 sendte velet og historielaget et brev til bymiljøetaten om bevaring av brostein i gatene på Kampen, som ledd i å bevare det historiske miljøet. Dette tema ble aktualisert høsten 2019 og våren 2020, i forbindelse med arbeider og asfaltering i hele Skedsmogata. Vi har klart å påvirke at kantstein langs fortauene er beholdt.
• I desember 2018 sendte vi brev til Plan- og bygningsetaten om at det ikke bør oppføres nybygg på tomten til Bøgata 5. Den gamle hagen med paviljongen er verneverdig og bør ikke bebygges. Sekundært krever vi at evt. om- og påbygg av uthus må utføres med stor grad av tilpasning til trehusmiljøet omkring. Et prangende bygg med panoramavinduer på tre kanter er totalt uakseptabelt. Uansett må den gamle hagen ivaretas på en god måte. Det har enda ikke skjedd noe i denne saken.
• Arbeidsgruppa for å få oppført et monument over Thorbjørn Egners forfatterskap på Thorbjørn Egners plass videreførte sitt arbeid i 2019. Historielaget deltar ved Line og Ragnhild – Kampen vel er i førersetet. Sparebankstiftelsen avslo dessverre søknad om økonomisk støtte i mai. Saken tok en ny vending høsten 2019, da Oslo kommune nedsatte et kunstutvalg for Thorbjørn Egners plass, for å få på plass en skulptur på det nye bilfrie torget. I kunstutvalget sitter representanter fra bymiljøetaten, kulturetaten, brukerne (Kampen vel), Kampen kirke og konsulenter (kunst og landskapsarkitektur). Status nå er at kunstneren Christine Aspelund har fått oppdraget, og jobber med en skisse til skulptur, inspirert fra Egners verden. Planen er at skulpturen skal stå ferdig samtidig med torget. Arbeidet med torget er noe forsinket.

Foredrag og omvisninger
• Lasse Solberg har hatt 1 omvisning for en gruppe i forbindelse med bursdagsfeiring.
• Arne Kristiansen har hatt 3 omvisninger for ulike grupper, firma og bursdagsfeiring.
• Amund Eriksen og Arne Kristiansen holdt foredrag for Fransiskushjelpen som drifter et gratis tilbud for kreftpasienter i Østerdalsgata.

Etablering av database over tekster om Kampen
Arbeidet med å registrere publikasjoner om Kampen fortsetter. Databasen vil ha henvisninger til ulike typer Kampenlitteratur; f.eks. bøker, bokkapitler og artikler fra tidsskrift og aviser. Den vil bli søkbar fra nettsiden vår, og vil gi lenker til fulltekst der det er mulig. Vi bruker et bibliotekprogram som heter TinyCat (fra LibraryThing) til dette, og håper basen kan bli et nyttig verktøy for alle som er interessert i stort og smått om det som er skrevet om bydelen. Arbeidet er tidkrevende, men vi regner med å få basen på lufta i løpet av året.

Medlemstall
Antall medlemskap er stadig økende, pr 23. mars har historielaget 339 medlemmer. Vi har 11 æresmedlemmer (Stig Berg, Gunnar Brunborg, Siri Bryn, Joronn Dahl, Greta Gulbrandsen, Wenche Halvorsen, Lone Klem, Robert Lorange, Sverre Syversen, Kirsti Aasen og Terje Berner).

Økonomi
Historielagets økonomiske situasjon er god. Dette skyldes økt medlemskontingent for 2019 og økningen i medlemstallet. Kostnadene til honorarer i forbindelse med møtene og andre arrangementer er økende, men dette dekkes stort sett av den økte kontingenten.

StyreWeb
Styret bruker internett-verktøyet StyreWeb til medlemsregister, arkivering av viktige dokumenter, utsending av meldinger på e-post til medlemmene og til oversikt over regnskap og kontingent. Dette er svært nyttig, gir kvalitet i styrearbeidet og sikrer kontinuitet og oversikt.

Medlemskap
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie. Vi har deltatt på møter og aktiviteter i deres regi.

Brønnøysundregisterene
Historielaget er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisterene. Registrering i Frivillighetsregistret gjør at vi er med i Grasrotandelen, dvs at alle som spiller på et av Norsk Tipping sine spill kan velge at inntil 5 prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig organisasjon. Det betyr at våre medlemmer kan velge Kampen historielag som mottaker. Vi oppfordrer alle spillende medlemmer til å gjøre det!

Revisorrapport Regnskap 2019

KHLRegnskap Drift 2019 KHL

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.