Lone Klem – en pæredansk Kampenpatriot

Skrevet av Kari Korbøl 2. februar 2020. Publisert i Kampianere

Lone Klem er født i Helsingør 4. mai 1935. Etter gymnaset med hovedvekt på matemakk og fysikk var hun skolelei og begynte helt tilfeldig på et kveldskurs i italiensk. Dette endret retning for Lones videre utdanning. Det ble Alminnelig litteraturvidenskab ved universitetet i København med mastergrad i 1960 og en doktorgrad om den italienske nobelprisvinneren Luigi Pirandello ved Odense universitet i 1977.Lone hadde i mellomtiden søkt stilling ved universitetet i Oslo, hadde flyttet hit og var samboer med den legendariske dansklektor Erling Nielsen. Etter avsluttet doktorgrad har Lone hatt stilling som professor i italiensk litteratur ved universitetet i Oslo.
De første årene i Oslo bodde Lone på Slemdal, men på begynnelsen av 1980-tallet flyttet hun til Kampen og engasjerte seg raskt i lokalmiljøet. Hun satt i mange år i menighetsrådet, var leder av Kampen kirkeakademi og sist, men ikke mins, aktivt medlem av historielaget fra starten og var leder fra 1998 til 2004. Med sin store bekjentskapskrets både i Norge og Danmark klarte Lone å skaffe menge interessante foredragsholdere til historielaget, og det ble arrangert en studietur til Schæffergården i København for lagets medlemmer våren 2004.
For innsatsen sin for miljøet på Kampen fikk Lone Kampenprisen 2004. Det het bl.a.:
Årets vinner kan kjennetegnes med følgende stikkord
• vinneren borger for kvalitet
• vinneren har bidratt med å gjøre Kampen til en bydel med kultur
• vinneren har satt Kampen på kartet
Selv om Lone har bodd og virket mange år i Norge skriver og snakker hun dansk. «Dansken er en del av min identitet. Hadde jeg forsøkt å legge om ville jeg bare blandet», forklarer Lone.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.