Postombæring på Kampen

Skrevet av Gro Aschim 2004 12. november 2019. Publisert i Historiske Kampen, Kampenkalenderen

«Postmann Thor» gikk med posten på Kampen på 1960- og 70-tallet. Bildet er tatt av John Dahling (1926 – 2003) som drev fotobutikk på Nedre Kampen fra slutten av 1960-tallet og frem til 1987.
Postmann Thor var en kjent figur på Kampen på 1960- og 70-tallet. Bildet er fra 1970, og han har på seg Postens sommeruniform i brungrønn farge med knapper og striper i gult metall. Stripen på jakke-ermene viser at Thor var budformann. Denne uniformstypen ble innført i 1962, og var, med mindre endringer, i bruk til 1985. I den varmeste sommertiden var det tillatt å gå uten uniformsjakke og slips, men uniformsreglementet forutsatte da at skjorteermene var oppbrettet og at det ikke ble brukt bukseseler eller vest. Fra 1967 ble det også, under samme forutsetninger, tillatt å gå uten lue. Budtjenesten i området som Kampen førte til var frem til 1962 organisert fra Oslo hovedpostkontor. Deretter ble postomdelingen styrt fra egen bud-avdeling på Rodeløkka postkontor. I 1963 ble de nå så velkjente sonetallene for Oslo innført, og tidligere ombæringsdistrikt Oslo NØ fikk adressen Oslo 5. Budene hadde sine faste ruter, og arbeidstiden ble målt opp etter et system med normer. Dette innebar at budene kunne gå hjem når gjøremålene knyttet til ruta var utført. Dermed kunne det bli korte arbeids-dager om sommeren, men forholdsvis lange arbeidsdager om vinteren når det var mye post
og vanskelige føreforhold.
Underpostkontor II Kristiania-Kampen ble opprettet 01.10.1914 i Hagegata 25. Navnet ble i 1925 endret til Oslo-Kampen, og fra 1962 het det bare Kampen. I 1954 flyttet postkontoret til lokaler
i Ringgaten 1, og i april 1977 flyttet postkontoret til Tøyensenteret. Navnet ble da endret til Tøyen postkontor.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.