Huset i Elverumgata 15

Skrevet av Hildegun Fredriksen 1. juli 2019. Publisert i Historiske Kampen, Kampenkalenderen

Min far kjøpte huset av en som het Flikkeshaug og han fortsatte å bo der etterpå. I huset var det også et loft der han bl.a oppbevarte flere gamle sykler med ballongdekk. Jeg fikk en av disse som jeg malte grønn og brukte den i noen år.
Huset besto av to små leiligheter og et lite rom nede og to leiligheter og et rom oppe. Jeg bodde i 2. etasje i en “leilighet” som besto av en” tarm” til kjøkken rett inn fra gangen med vindu ut mot gården. Stue innenfor med to vinduer og sovealkove innenfor der igjen med et lite vindu.
Det var ikke innlagt vann og det var utedo på gårdsplassen bak huset.I nabohuset som var tilsvarende var det vann i kjelleren. Der hentet vi vann. Trykket var så lavt at vi måtte sette fra oss bøtta og gå tilbake etter en stund for å hente den. Da hadde det som regel rent over og om vinteren frøs vannet til is på gulvet.
Det ble lagt inn elektrisk do i trappeoppgangen og det kom også en utslagsvask i gangen nede så vi slapp å gå ut for å hente vann.
På nabotomta holdt Oslo Veivesen til.
Husa ble ekspropriert senere på 70 tallet da det skulle bygges boliger i området.
Jeg bodde der i et par år fra 1971 til sommeren 73 til jeg var ferdig på Radiografskolen

Jeg har ingen papirer som viser når huset ble bygd, men fant nylig en utskrift av rettsbok for Oslo overskjønnsrett der noen opplysninger står om bl.a brann i huset i 1954/55 og kondemnasjon av deler av huset etter dette. Huset ble reparert, men uten godkjenning av bygningsmyndigheter og i 1964 ble kondemnasjonsvedtaket innskjerpet av Helserådet til daværende eier som ikke ble fulgt opp. Min far var ikke klar over dette da han kjøpte huset i januar 1971. Han fikk beskjed om at det ikke var heftelser på huset. I 1972 ble det vedtatt å ekspropriere det. Min far hadde da brukt en del tid og penger på oppussing av utleieenhetene. Det ble derfor en sak ut av det for å fastsette hva han skulle få for huset. Han ble tilkjent erstatning for det han hadde lagt ut for oppussing.

Fra Heidi C.Huitfeldt:

Elevrumgata som gate finnes ikke i folketellinger eller adressebøker før 1911
Nr 15 har ingen gammel historikk hos Plan og Bygg saksinnsyn
Nr 15 har ingen historikk i Oslo byarkiv Branntakstregisteret
Aftenposten (1860-dd) nevner ikke eiendommen.
Har sjekket dokumentene i rivesaken hos PBL men de at ingen beboere er oppført på adressen før 1916 ikke byggeår eller g/br nr.

Kart 1887 : ser ut som 13 og 15 el 15-17 er avmerket som separate firkanter vist som tomter/bebyggelse Gatenavn eller nr er ikke påfør i den delen av kartet (før bygging av søndre bygg på skolen)

Elverumgata Ikke i skattematrikkel 1896
Kun nr 14 oppført i skattematrikkelen 1911

Adressebøker: 1905 Elverumgata ikke oppført
Adressebøker: 1911 “Elverum gaten, Kampen, fra Hedemark gt. til Hallingdal gt” – ingen hus med beboere
Adressebøker: 1915 “Elverum gaten, Kampen, fra Hedemarksgt. til Hallingdalgt” – ingen hus med beboere
Adressebøker: 1916 Hus med beboere i hele gata fra nr 5 til 23. Bakemester Martin Nordby eier nr 15. Det er 3 boenheter med tilsammen 10 personer. (Bakeriet og Martin Nordby privat er oppført i samme adr.bok med adresse Hagegt 22)

Kommunal Folketelling 1923 er mangelfull og kun oppført med folk i Elverumgata 6,8,9 og 11
Elverumgata 15 Eier Ludvig Gjertsen i skattematrikkelen 1925

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.