Kampengata 16-18

Skrevet av Sverre Syversen 31. januar 2009. Publisert i Historiske Kampen

Kampengata (2008)Kampen ble innlemmet i Christiania i 1878 og ble da omfattet av murtvangen. Som et resultat av dette vokste Kampen på kort tid fram en forstad av eldre lav trehusbegyggelse med nyere murgårder og industribygg.

Verkstedbygningen i Kampengata 18 ble byggemeldt 9.1.1879 og oppført av tegl i en etasje, tegnet av arkitekt Henrik Lenschow. I byggemeldingen sies det bl.a. at det skal oppføres en pipe ” 25 alen høj for at fjerne røg og damp fra en oprætstaaende dampkjele paa 5 HK.” Bygningen var fra starten produksjonslokale for Kampen Skrue og Mutterfabrik. I 1905 ble bygningen forhøyet med en etasje til det utseendet den har i dag. Bygningen er vesentlig for vår lokalhistorie og er et eksempel på at dampdreven produksjon var uavhengig av vannveier og kunne innpasses i et tradisjonelt boligkvartal. Hjørnebygningen ble oppført i 2 etasjer i 1882 som en utvidelse av Kampen Skrue og Mutterfabrik og ble påbygd en etasje i 1957 for å gi plass til kontorer og tegnesal. Inne i gården bak den opprinnelige verkstedsbygningen ble det oppført et nytt næringsbygg i 1947 for Lund Mekaniske Verksted som hadde kjøpt eiendommen av Forenede Nagle og Skruefabrikk i 1930.

Kampengata 16-18 (2008)Kampengata 16-18 (2008)På forsommeren 2008 ble hele eiendommen solgt og nå foreligger det planer om en gjennomgripende ombygging samt utvidelse i gårdsrommet med  nybygg på 5 etg; til sammen 35 boenheter. Dette vil bl.a. få store miljømessige konsekvenser for rekken med tilgrensende småhusbebyggelse i Skedsmogata. Hele husrekken fra Kampengata 16 samt verkstedbygningen og hjørnegården i Kampengata 18 er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger, og i sin uttalelse til Plan og Bygningsetaten sier Byantikvaren til slutt: “Prosjektet frarådes slik det foreligger.”

Tagger:

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.