Trafikk og miljø på Kampen

Skrevet av Lasse Solberg 2. mars 2019. Publisert i Historiske Kampen, Kampenkalenderen

Fra Kampenposten 1980, avisa til Kampen Vel

Etter sommerferien vil Kampen VeI ha en diskusjonskveld om trafikkproblemene på Kampen. Foreløpig diskuterer styret saken med representanter fra bydelsutvalg 09 og trafikkingeniører på byplankontoret. Vi håper at de første konkrete trafikkforbedringstiltak kan virkellggjøres før 1981.
Våre planer er:Stenging av Hedemarksgate for å få vekk gjennomkjøringstrafikken opp Hagegata-Nannestadbakken,
Stenging av Normannsgata, Bøgata, Norderhovsgata og Brinken for gjennomkjøring,
Opprettholdelse av Haslebussen (nr. 29) uforandret i forhold til i dag,
Et fotgjengertorg foran Kampen kirke,
Redusert hastighet på den lokale trafikken i alIe gatene og etter hvert opparbeidelse av gatetun i de fleste av disse.

Vi ser at Kampen Vel allerede i 1980 ville ha et torg foran kirken.
Bommen kom i Hedmarksgata, farten i gatene ble redusert og bussen går gjennom Kampen.
Og det er gatetun Hurdalsgata.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.