Hurdalsgata 7

Skrevet av Ellen Jacobsen 28. august 2018. Publisert i Historiske Kampen, Kampenkalenderen

I årene 1968 til -70 ble Frysja kunstsenter øverst i Akerselva etablert. Gjengen besto av studenter på Statens Kunstakademi og Kunst- og Håndverkskolen. Mange av oss hadde behov for et sted å bo, så i 1970 inngikk kunstsenteret en avtale med Oslo Kommune om å leie tomme hus på 1-måneds kontrakter. Tre bolighus ved senteret på Frysja, og Hurdalsgata 7 på Kampen ble tilbudt kunstnerne. Huset var rivningstruet, skakt og skeivt, verandaen på framsiden lente seg faretruende utover, og lysegrønn maling hang og slang på veggene. Det var spikret bord foran knuste vinduer. I første etasje til høyre, der det i gamle dager var melkebutikk, bodde Karl Johan Andersen, gammel krigsseiler. Han hadde 8 bilder av kong Haakon på veggene. Han ventet på gamlehjemsplass og bodde bare noen måneder sammen med oss i huset.Vi flyttet inn i juni 1970, en billedhugger, en grafiker, en keramiker og en maler, alle elever ved Kunstakademiet og Kunst- og håndverkskolen. Siden kom en maler til, en gullsmedarbeider og en medisinstudent.
Vi satte i gang med å skjære glass og kitte inn nye vindusruter, og på våren i 1971 skrapte og malte vi huset. Folk stoppet og spurte; hvorfor vi gjorde dette her? Det skulle jo rives? Men vi fikk en pris fra Kampen Vel for innsatsen, og dessuten snudde vinden og rivningsiveren, blant annet etter mye jobbing og press fra Kampen Vel, og en ny reguleringsplan for Kampen ble vedtatt.
I 1983 fikk vi kjøpe huset av kommunen. Da var det bare fem beboere igjen i huset, Aase Vestby, og kunstnerparet Ellen Jacobsen og Oddvar Løkse, med deres to barn. Huset ble rehabilitert gjennom mange år, kunstnerøkonomien var stram og det krevdes mye egeninnsats. Det kom oss for øret at huset gikk under navnet Shuberts ufullendte, fordi vi i årevis hadde stillaser stående.

 

 

 

 

 

ette vet vi om historien til Hurdalsgata 7: Området huset ligger på tilhørte gården Bergsløkken. For mange år siden fikk vi besøk av en dame og hennes gamle far. Han ville så gjerne se igjen huset som han og foreldrene flyttet inn i 1910. Ifølge han var det da 90 år gammelt, altså skal huset være bygget i 1820. Da hadde det bare en etasje, antagelig gårdhus for en familie. Dobbeltdørene som sto midt på fronten fant vi i kjelleren.
Det ble påbygget til sveitserhus og delt i tre leiligheter en gang før 1858. Uthuset inneholdt bakstehus og bryggerhus i første etasje, og tørkeloft i andre. På 1960-tallet bodde en familie i annen etasje i uthuset. Klemt inn mellom hovedhuset og uthuset lå stallen. Den var i dårlig forfatning, og vi rev den i 1971 fordi den var brannfarlig. Men vi tok vare på navneplatene til hestene som en gang bodde der, Borken og Thor. De henger på vedskjulveggen den dag i dag. På grunn av den spisse formen på tomta ble eiendommen visstnok kalt for Plaugen fordi den minnet om en gammeldags snøplog.
For to år siden fikk datter Tuva Løkse og hennes familie restaurert og bygget om uthuset til bolig, og nå bor det tre generasjoner på tomta.
I 1994 ble Hurdalsgata gjort om til miljøgate. Vi beboere har ansvaret for beplantning og vedlikehold, snørydding og strøing. Bilene er borte. Vi prøver å holde gata så blomstrende og grønn som mulig. Vi synes vi bor i Kampens fineste gate. Kom og se!

 

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.