Referat Årsmøte 2018

Skrevet av Lasse Solberg 24. april 2018. Publisert i Møter, Om Historielaget

Referat fra årsmøte 2018 til Kampen historielag i Festsalen Kampen Bistro mandag 23.4.2018
Totalt ca. 12 fremmøtte.

1. Konstituering:
Årsmøteinnkallingen ble godkjent.
Terje Berner ble valgt til ordstyrer og Lasse Solberg til referent.
Bjørg Bergenhus og Anne Catrine Owe underskriver referatet2. Styrets beretning:
Styrets beretning ble lest av leder Arne Kristiansen
Beretningen ble godkjent
3. Regnskap:
Regnskapet ble gjennomgått av Arne Kristiansen
Økonomien til historielaget er meget god, 58 000 kr på vanlig konto og 115 000 kr på bokkonto. Negativt regnskap, mye pga møtet På Stengrunn som kostet 35 000 kr.
4. Innkomne forslag:
Ingen
5. Valg:
Kari Korbøl, Line Arneberg og Ivar Nygaard var på valg og ble valgt for to nye år
Styret ser dermed slik ut:
Leder Arne Kristiansen
Nestleder Kari Korbøl
Styremedlem Amund Eriksen
Styremedlem Line Arneberg
Varamedlem Ragnhild Hoel
Varamedlem Ivar Nygaard
Varamedlem Mona Larsen

Gunnar Brunborg fortsetter som revisor
Valgkomiteen fortsetter med Vidar Johansen, Cecilie Gihle og Helene Huljev.
Lasse Solberg 24.04.2018
Bjørg Bergenhus Anne Catrine Owe

Etter årsmøtet viste vi filmer fra Oslo og Kampen

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.