Skolepioneren Helga Helgesen

Skrevet av Kampenkalenderen 1989 22. mai 2017. Publisert i Historiske Kampen, Kampenkalenderen, Kampianere

Helga Helgesen var lærer på Kampen skole fra 1889. I 1891 satte hun i gang den første skolekjøkkenundervisning i Christiania på “Kampens folkeskoles førsøkskjøkken”. I 1892 kom “Statens kurs til utdannelse av skolekjøkkenlærerinner”, også det på Kampen skole. Hun ledet selv fire slike kurs.

Sammen med Dorothea Christensen, som hadde startet landets første skolekjøkkenundervisning i Sandefjord i 1890, utga hun i 1894 ut “Kokebok for folkeskolen og hjemmet”. Dette var et pionerarbeid, for første gang hadde man laget en kokebok for arbeiderfamilier tilpasset deres økonomiske situasjon.
Helga Helgesen var også politisk aktiv i Venstre i Oslo Bystyre en rekke år. Hun var også medlem av styret i Norske Kvinners Nasjonalråd.
Utenfor Kampen skole er det en skulptur med Helga Helgesen som underviser elever. Den er laget av Knut Steen, marmorkongen fra Kampen, og heter “Lærerinne med elever” fra 1963.

Inntil 1992 hadde det som nå heter Jordal Terrasse, navn etter Helgesen. Nå heter et torg nederst i Åkerbergveien, Helga Helgesens plass

Helga Helgesen døde i 1936, 73 år gammel.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.