Referat Årsmøte 2017

Skrevet av Lasse Solberg 20. april 2017. Publisert i Møter, Om Historielaget

Årsmøte i Festsalen Kampen Bistro onsdag 19.04.17
Totalt ca. 50 fremmøtte.

1. Konstituering:
Årsmøteinnkallingen ble godkjent.
Terje Berner ble valgt til ordstyrer og Lasse Solberg til referent.
Elisabeth Sørlie og Espen Revold underskriver referatet

2. Styrets beretning:
Styrets beretning ble lest av Terje B
Beretningen ble godkjent

3. Regnskap:
Regnskapet ble gjennomgått av revisor Gunnar Brunborg
Økonomien til historielaget er meget god, mye på grunn av den nye kontingenten på
Kr.225,- for alle. Regnskapet viser et overskudd på ca. kr.11 000,-
Bokprosjektet kan gi et betydelig overskudd, regnskapet for boka foreligger ikke fullstendig
da utgifter og salg bokføres etter 1.1.2017.
Brunborg luftet noen tanker om hva overskuddet kunne brukes til. Nye bokprosjekt?
Om Bydelshuset, bok for barn om Kampen og om den nyere tiden.

4. Innkomne forslag:
Ingen

5. Valg:
Varamedlem Terje Berner går ut av styret, og erstattes av Ragnhild Hoel, som går av som leder
Styremedlem Arne Kristiansen overtar som leder og som nytt styremedlem ble valgt
Amund Eriksen. Mona Larsen fortsetter som varamedlem for to nye år.
Styret ser dermed slik ut:
Leder Arne Kristiansen
Nestleder Kari Korbøl
Styremedlem Amund Eriksen
Styremedlem Line Arneberg
Varamedlem Ragnhild Hoel
Varamedlem Ivar Nygaard
Varamedlem Mona Larsen
Terje Berner ble takket med blomster og gode ord fra Kari Korbøl, og etter et
forslag fra salen ble han klappet inn som æresmedlem.

Gunnar Brunborg fortsetter som revisor
Valgkomiteen fortsetter med Vidar Johansen, Cecilie Gihle og Helene Huljev

Etter Årsmøte viste vi filmer fra Oslo, om ungdommen på 60-tallet, Oslo sentrum , Parker i Oslo og byggingen av Jordal Amfi, alt fra 50-tallet

 

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.