Jordaltrappa

Skrevet av Arne Kristiansen 13. januar 2017. Publisert i Før og nå, Historiske Kampen, Kampenkalenderen

Trappa ligger i en forlengelse av Evens gate, i en skråning ned til Jordal. Den ble etablert mellom 1921 og 1936 og er i henhold til Byantikvaren bevaringsverdig som del av byens eldre infrastruktur. Vi er mange som har levd i den villfarelse at den ble etablert til OL i 1952.

Overordnet mål for prosjektet har vært å ivareta trappens opprinnelige karakter, samtidig som trappen skal tilfredsstille nåtidens krav til universell utforming.
Trappa var i meget dårlig forfatning, vi var mange som gikk i den med fare for liv og lemmer. Øverste del av trappa hadde rast sammen, muligens som følge av tidligere arbeider. I tillegg hadde flere trær vokst seg inn i fundamentet og ødelagt deler av fundamenteringen og rekkverk. Trappa var heller ikke tilrettelagt for universell utforming med spesiell tanke rettet mot blinde og svaksynte. Grøntområdene på begge sider av trappa har de siste årene forfalt og ble benyttet som avfallsplass.

 

 

 

 

 

Prosjektet, i regi av Bymiljøetaten, har omfattet full rehabilitering av trappa. Prosjektleder Hanna Haukøya Storemyr opplyser at den opprinnelige lille «knekken» i trappeløpet er videreført, eksisterende granitt i trappen gjenbrukt og supplert med prikkhamret granitt i repos tilsvarende som Grorudgranitt. Den tidligere muren rundt trappen er oppført som tidligere, med skiferheller på toppen. Inkludert i rehabiliteringen er også nytt rekkverk og merking som ivaretar universell utforming. Grøntområdene på begge sider av trappa er oppgradert med nye trær, planting av nye trær.
Stor honnør til Bymiljøetaten som har fått i stand et viktig bindeledd mellom søndre Kampen og Jordalområdet. Rehabiliteringen av Jordaltrappa er innstilt som kandidat til Kampen historielags byggeskikkpris for 2016.

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.