Referat fra årsmøtet 2016

Skrevet av Arne Kristiansen 26. april 2016. Publisert i Møter, Om Historielaget

Terje BernerRune GerhardsenMøtet ble holdt 21.april i Bistroen, Kampen Bydelshus.

1. Konstituering
Årsmøteinnkallingen ble godkjent.
Terje Berner ble valgt til ordstyrer og Arne Kristiansen til referent. Marit Lauten og Robert Lorange ble valgt av årsmøtet til å undertegne referatet.2. Styrets beretning
Ragnhild Hoel gikk igjennom overskriftene fra den utsendte årsberetningen. Det har vært stor aktivitet i året som gikk og godt besøk på alle arrangementer. Lagets leder trakk fram den store innsatsen Lasse Solberg har lagt ned som redaktør for hjemmesiden og at vi nå er blitt store på Facebook. For dette ble Lasse beæret med stor applaus fra årsmøtet.
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.
3. Regnskap
Kari Korbøl leste Gunnar Brunborgs (revisor) kommentarer til det utsendte regnskapet. Han påpekte der at styret ville framlegge en oppstilling av regnskapene for perioden 2011 – 2015. Han konkluderte med at historielagets økonomiske situasjon er rimelig god.
Regnskapet godkjent ved akklamasjon.
Arne Kristiansen gikk deretter igjennom oppstillingen fra revisor. Han forklarte hvordan endel utgifter og inntekter bokføres i varierende grad før eller etter regnskapsårets avslutning (31.12.), dvs. når betaling skjer. Dermed varierer årsresultatet tilsvarende.
4. lnnkomne forslag
Styrets utsendte forslag om å gjøre kontingenten lik for alle og heve den til kr. 225,- ble vedtatt ved akklamasjon.
5. Valg
Ragnhild Hoel, leder i historielaget, og styremedlemmene Line Arneberg og Arne Kristiansen var på valg, og valgkomiteen innstilte på gjenvalg. Lederen velges for 1 år og styremedlemmene for 2 år. Det ble ikke fremmet forslag på kandidater fra salen og dermed ble valgkomiteens forslag vedtatt ved akklamasjon.
Gunnar Brunborg ble gjenvalgt som revisor.
Lone Klem og Sverre Syversen har meddelt at de ikke lenger ville være med i valgkomiteen. De høstet stor applaus for sin innsats. Som deres etterfølgere ble Cecilie B. Gihle og Helene Huljev valgt.
Etter Årsmøte kåserte Rune Gerhardsen om sitt “Paradis på Tøyen”. I kanten av Tøyenparken vokste han opp med mor og far, Werna og Einar. Han landsfader, hun skolepolitiker. Et spennende møte med politikk og lek på Ola Narr.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.