Årsmøte og årsberetning 2016

Skrevet av Styret 2. april 2016. Publisert i Møter

ÅrsmøteStyret april 2016.Det innkalles med dette til årsmøte
torsdag 21. april kl. 19 i Bistroen, Kampen Bydelshus
1. Konstituering – valg av ordstyrer

2. Styrets beretning

3. Regnskap

4. Innkomne forslag (se vedlegg)

5. Valg

Eventuelle andre saker / forslag må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.

Vedlegg:
Forslag til vedtak på årsmøtet i Kampen historielag 21.april 2016

Styret i Kampen historielag foreslår med dette:
1. Å øke kontingenten til kr 225
2. Å gjøre kontingentsatsen lik for alle medlemmer

Begrunnelser for forslaget:
1. Å øke kontingenten til kr 225
a) Kontingentsatsen har vært uforandret i mange år
b) Laget har økende utgifter til honorarer i forbindelse med møtene
c) Laget gjør nå et stort økonomisk løft ved å utgi en bok om Kampens historie
2. Å gjøre kontingentsatsen lik for alle medlemmer
a) Vi har en stadig eldre medlemsmassse, og er nå flere pensjonister enn ordinære medlemmer
b) Styret har et betydelig arbeid med å skille to ulike satser for kontingent, som stadig endrer seg når medlemmene når pensjonsalder

Årsberetning 15-16

Årsregnskap 2015

Revisorrapport 2015

Etter årsmøtet (ca 19.30):

En spennende oppvekst ved Ola Narr ved Rune Gerhardsen
Tidligere byrådsleder for Arbeiderpartiet i Oslo, Rune Gerhardsen, vokste opp ved Ola Narr og Tøyenparken. Han var sønn av Werna og Einar Gerhardsen. Faren var statsminister det meste av tiden fra 1945 til 1965. Det var en spesiell oppvekst for Rune, som traff statsledere fra hele verden, som Nikita Krustsjov og Golda Meir, og ikke minst – de sovjetrussiske skøyteløperne. Men det var også lek og moro på jordene ved Ola Narr og Tøyenparken – et nærområde for barn og ungdom som passet bra for Rune. Han skrev boka Du er faren min likevel fra 2002. Kåseriet vil handle om hans spennende oppvekst ved Ola Narr.
Styret

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.