Vaktmester’n på Kampen skole

Skrevet av Tor Are Johansen 28. februar 2016. Publisert i Historiske Kampen, Kampenkalenderen

Vaktmestern Kampen skoleVåren 1947 ble vaktmester Harald Jensen på Kampen skole tildelt kongens fortjenestemedalje under en høytidelig tilstelning i skolegården. Her ble han hyllet for sitt enestående arbeid for Kampen skole, men også for sitt aktive engasjement i flere av arbeiderbevegelsens organisasjoner og for sin deltakelse i motstandsarbeid under krigen. Året etter gikk han av med pensjon etter å ha vært Kampen skoles vaktmester i 36 år – fra 1912 til 1948.

Harald Jensen ble født i Enebakk i 1878, der faren var fyrstikkarbeider ved Holm Jølsens fyrstikkfabrikk. I 1886 ble fabrikken nedlagt, og både maskiner og en del av arbeiderne ble overflyttet til Bryn Tændstikfabrik. Faren til Harald var en av dem som fikk arbeid på Bryn, og bare åtte år gammel begynte også Harald å jobbe på fyrstikkfabrikken på Bryn. Han kom seg etter hvert inn i smedlære, og ferdig utlært fikk han jobb som maskinreparatør ved fyrstikkfabrikkens verksted. 16 år gammel ble han fagorganisert og medlem av Norsk jern- og metallarbeiderforbund.

I 1896 forsøkte Harald å skifte beite. Han fikk seg jobb på Norsk Bicyclefabrikk AS, som nylig var etablert som landets aller første sykkelfabrikk. Denne karrieren ble imidlertid kort; etter å ha ledet en streikekomité fikk Harald sparken. Han arbeidet deretter som mekaniker ulike steder, inntil han i 1903 ble ansatt ved Kristiania Brandkorps og i 1912 ble vaktmester ved Kampen skole.

Harald Jensen hadde en rekke verv innen fagbevegelsen, og i 1899 var han den yngste av delegatene på Arbeidernes faglige landsorganisasjons (LO) stiftelseskongress. Her representerte han Norsk jern- og metallarbeiderforbund. I 1961, da han var 83 år gammel, ble Harald invitert som æresgjest på LO-kongressen. Han var da den eneste gjenlevende av dem som 62 år tidligere hadde vært med å stifte LO.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.