Byggeskikkprisen 2015

Skrevet av Arne Kritsiansen 21. november 2015. Publisert i Historiske Kampen, Kampenkalenderen

Bevaringsprisen 2015Gunnar Ruud Norderhovgata 7For annen gang har denne eksklusive prisen blitt delt ut. I år har komiteen samlet seg om god byggeskikk knyttet til næringsvirksomheter i lokalmiljøet.
Årets vinner troner på hjørnet av Norderhovgata og Nannestadgata, også kalt Nannestadbakken opp mot Kampen Kirke. Vinneren er Norderhovgata 7 og 9, ved eieren Gunnar Ruud Eiendom. Dagfinn Ruud mottok prisen på Kampen historielags årsmøte i april.Gårdene er fra 1890-årene og ble kjøpt av familien Ruud i 1942. Her har det vært drevet kjøttforretning i over 70 år i nummer 7 på hjørnet mot Nannestadbakken. I dag er det cateringvirksomhet, lokalisert i den gamle stallen i Norderhovgata 9, som utgjør størstedelen av virksomheten. Eiendommene er særdeles velholdt, og i hjørnebygget mot gården finner man høye originale blyglassvinduer intakt. En trafo ute på fortauet er bevart og reparert for egen regning for å unngå å få en ny stålkasse utenfor bygget.
Eier har gjennom alle år passet godt på byggene, både utvendig og innvendig, og sikret at de fremstår som svært gode eksempler på det historiske leiegårdsbygg med næring i nedre etasjer fra etter byutvidelsen 1878. Eierne har hele tiden vist kontinuerlig forståelse, vilje og evne til god byggeskikk gjennom mange år med stadig nye pålegg og krav til lokaler hvor produksjon av mat foregår.
Begrunnelsen for tildelingen av byggeskikkprisen er at eiendommene på en forbilledlig måte har blitt vedlikeholdt, og at eierne har maktet å opprettholde mange arbeidsplasser på Kampen uten å forringe de arkitektoniske og antikvariske verdier.
Familien Ruuds store engasjement og bidrag ved utallige arrangement har gjennom årene vært en stor berikelse for nærmiljøet.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.