Innvandringens historie

Skrevet av Ragnhild Hoel 14. september 2015. Publisert i Møter

Kjeldstadli på BistroenKnut KjeldstadliTemaet “Innvandringens historie – i Norge og på Kampen” samlet omkring 50 interesserte tilhørere i Kampen Bistro sist torsdag. På dette første høstmøtet til historielaget ga historiker Knut Kjeldstadli et engasjerende og spennende overblikk over norsk innvandringshistorie, fra middelalderen til i dag.Han fortalte om de ulike kategoriene innvandrere som har gått igjen i alle tider: spesialist- og arbeidsinnvandrerne, flyktninger og “kjærlighetsinnvandrere”. Til alle tider er det de fattige innvandrerne som har vært minst velkomne. Kjeldstadli trakk fram mange interessante historiske eksempler på nå “glemte” tidligere konflikter, f.eks. knyttet til innvandringen av svensker ved forrige århundreskifte. Nordmenn og svensker ble regnet som ulike “raser” og fikk “bastard”-barn. Ikke desto mindre er mange i dag etterkommere etter denne forrige svenske innvandringsbølgen, også en del i salen!
Noen innvandrergrupper har beholdt sitt særpreg og fått status som nasjonale minoriteter (jøder, kvener, skogfinner, rom og romani). Kjeldstadli kommenterte også den aktuelle situasjonen med flytningekrise og forventet økt innvandring. Han ville ikke ha honorar for foredraget, vi kunne heller gi det til Syriahjelpen. Og det ble gjort.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.