Ragnhild Braathen fra Brinken 63

Skrevet av Tor Are Johansen 27. januar 2015. Publisert i Kampenkalenderen, Kampianere

Ragnhild Braathen fra Brinken 63Brinken 63  Høsten 1955 ble Ragnhild Braathen avbildet og presentert i Arbeiderbladet. Anledningen var at hun skulle gå av med pensjon etter å ha vært ansatt femti år i bedriften Wittusen & Jensen. Avisen skrev at Ragnhild Braathen var kampejente. Sammen med sine to søstre bodde hun i ”Brinkens gate 63, like innunder Kampens park”.Ragnhild var født i 1884, og hun hadde bodd i huset i Brinken i så å si hele sitt liv. Faren hennes – skomakermester Lauritz Olsen fra Hobøl – kjøpte huset året etter at Ragnhild ble født. Han innredet skomakerverksted i kjelleren, mens familien bodde i første etasje. Ved folketellingen i 1900 besto husstanden av to voksne, ni barn og to leieboere.

Som tre av søstrene sine begynte Ragnhild å arbeide på trykkeri da hun var i midten av tenårene. I 1905 ble hun ansatt ved Wittusen & Jensen i Kirkegata 20, og fra 1908 fikk hun stilling som trykkerske i denne ekspansive bedriften. Arbeidet besto i å trykke konvolutter, brevark, aksjebrev og ulike formularer og dokumenter for næringslivet. I likhet med de fleste andre trykkeriarbeiderne i hovedstaden var Ragnhild fagorganisert og medlem av Kristiania typografiske forening.

Da hun nærmet seg 71 år og skulle gå av med pensjon, fortalte Ragnhild Arbeiderbladets journalist at arbeidet som trykkerske hadde vært slitsomt; det var mange tunge løft. Mot slutten av yrkeslivet hadde hun fått anledning til å trappe ned og gå over til lettere arbeid i bedriftens kantine. Huset i Brinken 63 gikk ut av familiens eie i 1963.
BRINKEN 63 Brinken 63

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.