Byggeskikkprisen 2014

Skrevet av Arne Kristiansen 6. desember 2014. Publisert i Historiske Kampen

Hølandsgata 7.Hølandsgata 7Kampen historielags Byggeskikkpris er ny av året og skal være en påskjønnelse for prisverdig ivaretakelse av Kampens særpreg. Bygningsmessige og andre tiltak fra alle epoker som bidrar til å ivareta Kampens historiske særpreg kan meldes på.
Kampen Historielag deler ut prisen, men kandidatene vurderes av en komité bestående av representanter fra Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Kampen Vel, Kampenposten og Kampen historielag. Ulike organisasjoner som alle ønsker at Kampen spesielt, og byen vår generelt, skal bestå og utvikle seg som et godt sted å bo.Juryen hadde tre spennende kandidater til vurdering; hver og en av dem verdige en pris. I tillegg til prisvinneren var Norderhovgata 17 og Brinken 55 foreslått.
Om årets prisvinner uttalte juryen blant annet:
«Det er mye å glede seg over på denne eiendommen, takket være eiere som hele tiden har bodd i huset og kontinuerlig passet på at det er i god stand. Rehabiliteringene av bygningene er ikke et engangsløft, men en prosess gjennom mange år. Bygningene er historiske dokumenter som forteller viktige deler av Kampen historie, og som forteller om de mennesker som har bodd der gjennom alle år.
Dette huset har en viktig plass på Kampen, også for å fortelle om bydelens identitet og overlevelsesvilje. Huset er ikke ivaretatt etter strengt antikvariske prinsipper. Men, med sin mangfoldige og mangeårige bevaringshistorie, framstår huset som et meget spennende hele. Hølandsgate 7 er en verdig vinner av årets byggeskikkpris.»
Kampen historielag og komiteen vil videreføre dette arbeidet i 2015, og forhåpentligvis i årene som kommer. Alle som er opptatt av Kampens historie og særpreg kan foreslå kandidater til prisen.Hølandsgata 1910

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.