Vannpost i vår tid (1977)

Skrevet av Kampenposten 1977 5. mai 2014. Publisert i Historiske Kampen, Kampianere

Sørumgata 2Vannposten- som de fleste av oss forbinder med de gamle, gode dager- er en bitter virkelighet for 6 familier i Sørumgata 2.Vannpost Hver eneste dråpe vann som går med i husholdningen må bæres inn fra gården, sommer, som vinter. På samme måte må alt utslagsvann bæres ut. I vinter med så streng kulde og mye snø, var vannbæringen nærmest uutholdelig. Ingen grunn til å tvile på at det går på helsa løs.
Kampen Vel finner det helt urimelig at folk skal bli budt slike boforhold. Vi har derfor henvendt oss til gårdeieren og myndighetene for å få slutt på denne uverdige tilstanden. Kampen Vel tar sikte på en aksjon for å bedre vann- og sanitærforholdene i gården før vinteren igjen kommer.Kampen Vel vil forsvare de gamle husene på Kampen, og vil at vannpostene blir stående.Men vi finner oss ikke i at familier er avhengig av vannpost og kum.Vi ønsker oss moderne og komfortable hjem i de gamle gårdene. Vi håper at gårdeieren og myndighetene vil gå sammen med beboerne i Sørumgata 2 og Kampen Vel for å skaffe gården skikkelige vann og sanitærforhold før vinteren setter inn.
Siste:
Oslo kommune v/saneringssjefen har vært på befaring i Sørumgata 2 og i et brev til Kampen Vel sier kommunalråd Østen at det vil bli innkalt til et møte så snart saneringssjefens redegjørelse foreliggerSørumgata 2 2014

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.