Referat Årsmøte 2014

Skrevet av Styret 28. april 2014. Publisert i Møter

Årsmøte 2014Referat fra årsmøte 2014 til Kampen historielag.i Festsalen Kampen Bistro torsdag 24.04.14

Årsmøte 2014Totalt ca.30 tilstede

1.             Konstituering:

Årsmøteinnkallingen ble godkjent.

                Terje Berner ble valgt til ordstyrer og Line Arneberg til referent.

Årsmøte 20142.             Styrets beretning:Årsmøte 2014

Styrets beretning ble lest av Terje B

 Beretningen ble godkjent

3.             Regnskap:

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent

Det ble et underskudd i 2013 på kr. 8 535,-

 Økonomien til historielaget er god

4.             Innkomne forslag:

Ingen

5.             Valg:

Ragnhild Hoel, Kari Korbøl, Arne Kristiansen og Line Arneberg var på valg. Alle ble valgt for to nye år

Gunnar Brunborg fortsetter som revisor

Valgkomiteen er Lone Klem, Vidar Johansen og Sverre

 

Etter årsmøtet delte Arne Kristiansen ut Byggeskikkprisen som vi samarbeider med Kampen Vel om. Diplom og blomster gikk til vognmann Steens etterkommere i Hølandsgata 7, Inger Marie Nilssen. Hun var ikke til stede og vil få utmerkelsen senere hjemme i Hølandsgata 7.Andre kandidater var Brinken 55( Terje Berner) og Norderhovgate 19 (Arild Bakken) Det ble informert om at prisen videreføres og vil bli delt ut på årsmøtet hvert år fremover.

Foredrag med bilder ble holdt av Karl Gervin , som tok oss med til annerledeslandet i nord i 1315. Her fikk vi nyttige tips og råd til en reise i Norge i 1315.

Foredraget bygger på Gervins bok Reisefører for Norge det Herrens år 1315 (2011). Gervin har vært prest i Oslo Domkirke i 20 år

Line Arneberg 26.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.