Kampen Mek. Verksted

Skrevet av Historielaget 26. juni 2013. Publisert i Historiske Kampen

Kampen Mek. Verksted (1963)Idylliske tilstander i Kjølberggata høsten 1963. Bildet er tatt i krysset Hagegata / Kjølberggata. Kjølberggata ble i 1891 oppkalt etter gården Kjølberg, som nevnes første gang i 1312. Vi ser Kampen Mekaniske Verksted midt i bildet. I fotgjengerfeltet (som for lengst er fjernet) spaserer en kvinne rolig over gata, mens det er parkert en rekke biler langs verkstedet.

Det var smeden Lars Engebretsen, kalt “Kampe-Lars”, som grunnla Kampen Mekaniske Verksted i 1861. Bedriften hadde 120 ansatte, og leverte deler til steinknuseranlegg og sildoljeanlegg. Bedriften leverte også jernstøpegods til Akers Mekaniske som kjøpte Kampen Mekaniske Verksted i 1956.

– Da kom den nye tid, sier Torstein Hjelmeng, som var kontorsjef ved bedriften fram til 1973. Verkstedet ble ombygd og modernisert, og fikk skikkelige garderobeforhold og dusj. Aker kjøpte flere gamle gårder i Brinken, så Kampen Mekaniske fikk spisesal i et hus vis-à-vis i Brinken. – Det var en trivelig arbeidsplass, en personlig bedrift, sier Hjelmeng.

Sørumgata 1 er merket med "Engebretsen Kampen Christiania"

“Kampe-Lars” markerte seg i sin tid også som byggherre, og oppførte blant annet Sørumgata 1. Der er det fortsatt spor etter ham. På jerntrappa (ut mot Norderhovgata) står “Engebretsen Kampen Christiania” på en oval.

Denne artikkelen stod i vår kalender for 1998, men allerede i vår første kalender fra 1988 hadde vi dette om Kampen Mekaniske Verksted:

I 1865 grunnla Lars Engebretsen, som opprinnelig kom fra Hemsedal, sitt verksted i Brinken 50, under navn L. Engebretsens Mek. Verksted. Han hadde sin privatbolig i en del av huset, som senere ble ombygget og utvidet til bedriftens kontor. Den opprinnelige bygning er oppført i 1840, og er vel således en av de eldste gjenværende fredede bygninger på Kampen.

Etter ombyggingen i 1911, og etter at fabrikkeier Lars Engebretsen var d0d i 1900 og selskapet reorganisert under navn A/S Kampens Mek. Verksted i 1905 – skal det være oppdaget en etter forholdene ganske formidabel vinkjeller. Samme Lars Engebretsen eller “Kampe-Lars” på folkemunne, har nok vært en fargerik herre som markerte seg, ikke bare som industri-, men også som byggherre – og oppførte påpasselig for murtvangen fra 1878 også Sørumsgata 1, med ialt 3 etasjer, og på det meste 49 personer inneboende her!

Ledelsen ved Kampen Mek.Verksted (1916)

I året 1907 kom Ing. H. A. Hartner inn som aksjonær og direktør og ledet bedriften fra dette år frem til 1956 – da han overdro som gave, sine og bedriftens samtlige 500 aksjer til Røde Kors – som i sin tur solgte disse til Aker-konsernet. Det som da videre skjedde må bli gjenstand for en helt annen og langt rikere beretning enn disse “plukk”.

Når det gjelder arbeidsstokken ved bedriften og antall ansatte, kan det vel interessere at det i 1916, sammen med det senere sammensluttede H. P. Andersens Verksted i Sverres gate, var beskjeftiget tilsammen 281 mann og med en gjennomsnittslønn pr. time på kr. 0,88. Bedriften må vel pa denne tid så absolutt kunne betegnes som en hjørnesteinsbedrift pa Kampen.

Disse spredte betraktninger er plukket fra tidligere kontorsjef ved A/S Kampens Mek. Verksted, Torstein Hjelmeng, som velvilligst har lånt oss sin egenhendige utarbeidede og rikholdige historikk om bedriften fra 1865 og frem til den endelige avvikling ved salg av eiendommen til Oslo kommune i 1973.

Tagger:,

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.