Årsmøte 2013

Skrevet av Historielaget 10. april 2013. Publisert i Møter

Kampen skole (1902)Kafé Lars (1986)Det innkalles med dette til årsmøte torsdag 25. april kl. 19 i Bistroen, Kampen Bydelshus

1.        Konstituering – valg av ordstyrer
2.        Styrets beretning
3.        Regnskap
4.        Innkomne forslag
5.        Valg

Eventuelle saker / forslag må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.

Etter årsmøtet, ca kl 19.30, byr historielaget på Kampen skole – en pionerskole fra 1888. Om skolen og skoleutviklingen. Janne Wilberg forteller på bakgrunn av sin magistergradsavhandling Fra allmueskole til folkeskole og alt det morsomme kildematerialet som finnes i Oslo byarkiv og Oslo Museums gjemmer. I siste del av 1800-tallet doblet folketallet i Kristiania seg og skolelovgivningen endret seg på en rekke felt, blant annet med krav om sunnhet, lys, luft og hygiene – noe som fikk følger for skolebyggene. Kampen skole var byens første skole med bad for elevene. Dette er historielagets bidrag til Kampen skoles 125-årsjubileum.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.