Byggeskikkprisen på Kampen

Skrevet av Arne Kristiansen 9. april 2013. Publisert i Historiske Kampen

Ullensakergata / Hølandsgata (2013)Hølandsgata 1 (2013)Historielaget har den store glede å starte arbeidet med Byggeskikkprisen på Kampen. Prisen skal være en påskjønnelse for prisverdig ivaretagelse av Kampens særpreg. Bygningsmessige og andre tiltak fra alle epoker som bidrar til å ivareta Kampens historiske særpreg kan meldes på. Spennet kan for bygninger omfatte alt fra god bevaring av bebyggelsen til innpassing av moderne hus i miljøet. Eksempler på andre tiltak som kan vurderes er ivaretagelse av gatemiljø, hagemiljø og trapper (svært aktuelt). Listen kan utvides.

Prisen kan deles ut til private eiere, borettslag, sameier, organisasjoner, firma og offentlige etater, og kan gis til allerede utførte tiltak som står som gode eksempler på ivaretagelse. Kampen Historielag deler ut prisen, men tiltakene vurderes av en komité bestående av representanter fra ulike organisasjoner som alle ønsker at Kampen spesielt, og byen vår generelt, skal utvikle seg som et godt sted å bo.

Komiteen består av:
Arne Kristiansen, Kampen Historielag – Komiteleder
Ingeborg Magerøy, Fagkonsulent Fortidsminneforeningen
Robert Lorange, Kampenposten
Tommy Grotterød, Kampen Vel
Terje Allum, Kampen Historielag

Send inn forslag om tiltak med en begrunnelse om hvorfor det fortjener heder, og hvem som står bak til Kampen Historielag, innen 01.06.2013 (merk datoen; i årsmøtepapirene står det dessverre 01.05.). Vinneren offentliggjøres på Historielagets medlemsmøte i september. Tiltaket vil presenteres på egen side i kalenderen for 2014.

NB! BILDENE ER LAGT INN AV REDAKTØREN OG ER BARE MENT SOM ILLUSTRASJON. DE ER HENTET FRA ” DU VEIT DU ER FRA KAMPEN NÅR….” PÅ FB

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.