Møte om istandsetting og vedlikehold av gamle hus

Skrevet av Ragnhild Hoel 12. oktober 2012. Publisert i Møter

Terje Allum og Tommy Grotterød (2012)Omkring 35 interesserte kampianere samlet seg i Storsalen denne høstkvelden for å høre Tommy Grotterød og Terje Allum formidle sine erfaringer fra istandsetting av hvert sitt hus i Sørumgata. Etter en rask gjennomgang av Kampens historie, fikk vi høre om hvordan trehusene på Kampen er bygd opp, om tak, panel, vinduer, ulike bygningsdetaljer, trapper osv. Her var råd og tips om hvordan man kan gå fram, hva man bør unngå og hvordan man får taki det man trenger. Publikum bidro med egne erfaringer. Det ble minnet om at lista og ambisjonsnivået kan legges ulikt i ulike tilfeller. Oppmøtet vitnet om stor interesse for kunnskap om gamle bygninger og bygningsdeler på Kampen.

Bygningsvernbutikken MOLO AS var tilstede ved Morten Løvstad,med råd og eksempler på hva de kan tilby. Møtet var et samarbeid mellom Kampen vel og Kampen historielag.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.