Et hus med sjel

Skrevet av Terje Rusthaug Allum 2. august 2012. Publisert i Historiske Kampen

Normannsgata 42Normannsgata (2010)På hjørnet av Normannsgata og Ullensakergata ligger det et av veldig få Kampenhus som fortsatt kan fortelle historier fra tiden det ble bygget, med originalt panel, vinduer og listverk.
Dette fantastiske huset eies i 2011 av Inger Lagset Egeland, og har vært i samme families eie de siste 100 årene. Dette har sikkert bidratt til at oppussings- og utskiftingstrenden ikke har rammet dette huset i samme grad som de fleste andre fra samme tid.

Familien Lagset (2012)

Ingers bestefar, havnebetjent Einar A Larsen, kjøpte huset 20. august 1912 av repslager Peter Holm. I den fortsatt eksisterende kjøpekontrakten har selger Holm presisert at han skulle ha en siste innhøsting av frukten på trærne litt senere samme høst. Hagen var betydelig større den gang. Nedover det som nå er Ullensakergata var det tett beplantet med frukttrær.
Det var en butikk i første etasje, som ble lukket for siste gang i 1912 da Einar Larsen kjøpte huset. Hvis man ser nøye etter, kan man fortsatt se spor etter butikken 100 år etter, da vindu nummer to fra  inngangspartiet har en omramming litt forskjellig fra de andre, antagelig listene til butikkinngangen som ble gjenbrukt. Det er sporene etter fortiden som gir sjel til et hus!

Møte i Historielaget (2012)

På Historielaget møte i april var Inger Lagset Egeland og familien tilstede og fortalte om huset i Normannsgata 42. Mange var møtt fram for å høre den spennende historien om huset som har vært 100 år i familiens eie.


I slutten av juni gikk Byantikvaren  til midlertidig fredning av Normannsgata 42:
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=3649504

Tagger:,

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.