Referat årsmøte 2012

Skrevet av Lasse Solberg 30. april 2012. Publisert i Møter

Årsmøtet var godt besøkt (2012)Kari Korbøl og Ragnhild Hoel (2012)Årsmøte til Kampen historielag ble avholdt i Storsalen på Bydelshuset onsdag 24. april 2012. Ca. 80 møtte opp og fikk også høre og se den fine historien om Normannsgata 42. For første gang på mange år fikk historielaget en leder og nestleder, Ragnhild Hoel og Kari Korbøl.

 

 

1.             Konstituering:
Årsmøteinnkallingen ble godkjent.
Ivar Nygård ble valgt til ordstyrer og Lasse Solberg til referent.

 

2.             Styrets beretning:
Styrets beretning ble lest av Ivar.
Beretningen ble godkjent.

 

3.             Regnskap:
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
Det ble et underskudd i 2010 på kr. 2171.

 

4.             Innkomne forslag:
Forslag fra Styret; Innfører Æresmedlemskap.
Følgende ble plukket ut; Greta Gulbrandsen, Sverre Syversen, Lone Klem, Siri Bryhn, Robert Lorange og Hassa Horn.

 

5.             Valg:
Terje Berner fra Valgomiteen orienterte.

Vidar Johansen og Lasse Solberg gikk ut og inn kom Kari Korbøl og Arne Kristiansen. Ragnhild Hoel ble valgt til leder for 1.år og Kari Korbøl nestleder også for 1.år. Arne Kristiansen og Line Arneberg ble valgt til styremedlemmer for 2.år. Lasse Solberg fortsetter som redaktør av hjemmesidene.

Gunnar Brunborg fortsetter som revisor

Vidar Johansen går inn i valgkomiteen sammen med Terje Berner og Lone Klem

 

6.            Eventuelt:
Ragnhild orienterte om aksjonsgruppa og status for sakene de jobber med.

Arne Kristiansen orienterte om situasjonen i Bydelshuset etter brann i mars.

Line Arneberg orienterte om Egner- feiringen på vegne av komiteen

 

Inger Lagset Egeland, Bjørg Tysdahl, Marit Ludvigsen og Einar Lagset fra Normannsgata 42 (2012)Etter årsmøtet fortalte Inger Lagset Egeland, Bjørg Tysdahl, Marit Ludvigsen og Einar Lagset historien om huset i Normannsgata 42. De viste bilder og fortalte stort og smått om huset som har vært i familens eie i 100 år. Det selges 15. august 2012, nøyaktig 100 år etter at det ble kjøpt.

 

 

 

 

 

 

 

Tagger:

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.