“Mindre civiliserede Kampensfolk”

Skrevet av Ivar Nygaard 30. januar 2012. Publisert i Historiske Kampen

Menighetshuset (1910)Menighetshuset (2012)Som menighetshus ble bygningen tatt i bruk i 1894, men den hadde en fortid som metodistkirke. Huset var i utgangspunktet et bolighus, men ble ombygget og tatt i bruk som kirke av 2. metodistmenighet i 1877 (5 år før Kampen kirke ble bygget). I 1885 ble den velkjente predikanten Thomas Barratt kalt til tjeneste i menigheten. Han meldte seg i 1916 ut av Metodistkirken og startet Pinsebevegelsen.

I 1894 solgte metodistene huset sammen med et større tomtestykke til Christiania kommune. På tomten ble den delen av Kampen skole som ligger nærmest menighetshuset, oppført i 1902. Menighetshuset ble flyttet ned i det ene hjørnet av tomten, til der det står nå.

En omfattende korrespondanse gikk forut for salget i 1894. Selgerne hadde interesse av at kommunen kjøpte huset med tomten og de fortalte (truet?) i brev til «Tilsynsudvalget for Kampen skole» at de hadde hatt flere tilbud fra boligspekulanter som ville oppføre fabrikker og at «det naturligvis vil være generende og hemmende for Undervisningen at have saa nær Skolen en larmende Fabrik eller en Kaserne af mer eller mindre civiliserede Kampensfolk».

For ytterligere å øke presset på kommunen for å kjøpe, så skriver de: «En af disse Kjøbere er en Arbeiderklub eller Socialisterne, der endelig vil kjøbe det hele og indrede Kapellet i tvende Etager, saaledes at der blir Forsamlingslokale i 2den Etage og Rum til andre Bekvemmeligheder i 1ste Etage. Paa Tomten forstod jeg, at de enten vilde bygge Arbeiderboliger eller benytte den til Forlystelsessteder, eller kanske begge Dele.»

Truslene om usiviliserte Kampensfolk, arbeiderklubb og sosialister hadde sin virkning. Kommunen kjøpte. Det var mange forslag om bruk av tomten, bl.a. politistasjon og brannstasjon. «Branddirektøren» mente det var et gunstig sted fordi det var utforbakke til det meste av området, men siden Hedemarksgata ennå ikke var opparbeidet, og de derfor ikke kunne nå Vålerenga med sine vogner, ville han ikke anbefale det!

Metodistenes 2den menighet bygget ny kirke i Hollendergata (i dag Nordic Black Theatre) samtidig som de bygget det store huset som ligger inntil, på hjørnet av Grønlandsleiret.

Tagger:, ,

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.