Normannsløkken

Skrevet av Siri Bryn 3. august 2011. Publisert i Historiske Kampen

Normannsløkken, Ensjøveien 21Portstuene på Normannsløkken er revet, men da bildet ble tatt i 1937 var husene bebodd av henholdsvis familien Roverud (første til høyre) og en familien Toresen ved siden av. I 1942 ble det bygd et hus i mellom disse to. I 1944 ble alle tre husene okkupert av tyskerne og familiene måtte flytte. De fikk sine hus tilbake i 1945. Hovinbekken, som i dag ligger i rør, gikk den gang mellom disse husene, og vi kan såvidt skimte en bro midt i bildet. Det hvite, noe eldre huset tvers over veien, tilhørte familien Nilsen

I bakgrunnen ser vi Malerhaugen mot Fyrstikktorget, og husene vi ser der, eksisterer fremdeles. Huset lengst til venstre er Fyrstikkalléen 20. Dette var opprinnelig direktørbolig tilhørende Nittedals Tændstikfabrik, men huser i dag kontorlokaler til Norges Takseringsforbund. Området kalles i dag Ensjø, og er nå bebygd til det ugjenkjennelige. Mange store bilimportører og bilfirmaer har samlet seg i dette området.

Bildet er tatt fra Gladengveien, og veien vi ser, er der fremdeles. Riktignok har den ikke noe navn, den er nærmest en slags innkjøring til et industriområde. Til høyre ligger i dag bilforretningen Røhne & Selmer. Sett fra fotografens ståsted, ville det tilsvarende bildet i dag vært dominert av Biblioteksentralens enorme bygning med adresse Malerhaugveien 20. Men rett til venstre for den, kan vi fremdeles se de to tregårdene vi ser takene på, bak i midten på bildet.

Normansgata, som går fra Sons gate til Åkebergveien, ble i 1894 oppkalt etter Normannsløkken.

Denne artikkelen er fra Kampenkalenderen 1994.

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.