Årsmøte 2011

Skrevet av Historielaget 10. mai 2011. Publisert i Møter

Referat fra årsmøte 2011 i Kampen Historielag. Torsdag 28.04.11
Totalt ca. 50 fremmøtte.

1. Konstituering:
Årsmøteinnkallingen ble godkjent.
Sissa Lindquist ble valgt til ordstyrer og Vidar Johansen referent.

2. Styrets beretning:
Styrets beretning ble lest av Sissa og Historielaget fikk mye skryt bl.a. for de flotte hjemmesidene. Beretningen ble godkjent.

3. Regnskap:
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent etter at revisor Gunnar Brunborg dukket opp.
Det ble et underskudd i 2010 på kr. 9 000 og revisor foreslo å øke medlemskontigenten.

4. Innkomne forslag:
Ingen.

5. Valg:
Ingen fra valgkomiteen møtte til årsmøtet.
Varamedlemmer Terje Rusthaug og Ivar Nygård sto på valg og ble begge gjenvalgt for 2 nye år.

6. Eventuelt:
Ragnhild orienterte om aksjonsgruppa og status for sakene de jobber med.
Det kom et ønske om at salen innenfor Bistroen blir brukt til møtene fremover med tanke på servering.

Etter årsmøtet holdt Lasse Solberg og Jarl Frode Beck en dialog om likheter og forskjeller på oppvekst på 40-, 50- og 60-tallet mellom øst- og vestkanten. Meget interessant og artig.

 

 

Vidar Johansen  05.05.11

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.