Årsmøte 2011

Skrevet av Historielaget 29. mars 2011. Publisert i Møter

Det innkalles med dette til årsmøte torsdag 28. april 2011 kl. 19 i Storsalen, Kampen Bydelshus

  1. Konstituering – valg av ordstyrer
  2. Styrets beretning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Valg
  6. Eventuelt

Eventuelle saker / forslag må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.

Etter årsmøtet, ca kl 19.30, snakker Jarl Frode Bech fra Kjølberggata på Kampen og Lasse Solberg fra Kirkeveien på Majorstuen. Hva er likhetene og forskjellene i oppveksten på 40-, 50- og 60-tallet? Tittelen på dialogen er “Øst er øst og vest er vest, og aldri skal de to møtes…”

Tagger:

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.